Installatieattest

Opleidingen voor de starters in land- en tuinbouw

Belang van de opleiding

Een landbouwbedrijf leiden is een complexe onderneming. Zonder achtergrond of landbouwopleiding starten in de landbouw is in de huidige economische context ondenkbaar. Door een startersopleiding te volgen bij een erkend algemeen centrum, verwerft u een basiskennis van de meest essentiële wetgeving en bedrijfsbeheerprincipes. Tijdens deze opleiding krijgt u een basiskennis over de landbouwwetgeving, landbouweconomische boekhouding, specifieke administratie, ...

Het volgen van een startersopleiding kan afgesloten worden met de deelname aan een installatieproef. Na een geslaagde schriftelijke en mondeling proef, krijgt u het installatieattest uitgereikt.

Als u een land- of tuinbouwbedrijf wenst op te starten of over te nemen en daarbij steun wenst te vragen van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF), dan zal u uw vakbekwaamheid moeten aantonen. Met het installatieattest en 2 jaar werkervaring, kan u in aanmerking komen voor de aanvraag van vestigingssteun van het VLIF. In sommige gevallen is het installatieattest ook nodig voor het verkrijgen van investeringssteun.

De erkende ondernemingsloketten aanvaarden het installatieattest als bewijs van basiskennis van het bedrijfsbeheer voor de toekenning van een ondernemingsnummer aan een handels- of ambachtsonderneming. Dit kan belangrijk zijn als u naast uw landbouwactiviteiten ook handelsactiviteiten zal uitvoeren. Een landbouwer moet zijn basiskennis van bedrijfsbeheer niet aantonen omdat een landbouwbedrijf wordt beschouwd als niet-handelsonderneming.

Waar en wanneer? 

De opleidingen voor het behalen van een installatieattest worden ingericht door een erkend algemeen centrum. Het centrum staat in voor de organisatie (data, plaats) en de inschrijvingen.

Hoe ziet de opleiding er uit?

De opleiding bestaat uit 2 cursussen, een stage en een schriftelijke en mondelinge proef.

  • starterscursus type A: een algemene cursus van minimum 100 uren, speciaal afgestemd op al wie zich voorbereidt op een vestiging in de landbouw. Met deze cursus verwerft u een basiskennis van algemene en specifieke landbouwwetgeving, bedrijfseconomie en bedrijfseconomische boekhouding.
  • starterscursus type B: een cursus van minimum 60 lesuren die aanvullend is bij de starterscursus type A. Hij is afgestemd op de landbouwsector waarin u zich wenst te vestigen.
  • stage: 20 stagedagen van 8 uur op een land- of tuinbouwbedrijf om ervaring op te doen en het bedrijfsbeleid ter plaatse te observeren.
  • installatieproef:
    • schriftelijk: een openboekexamen met meerkeuzevragen
    • mondeling: een socio-economische voorstelling van een landbouwbedrijf om het bedrijfseconomisch inzicht aan te tonen. U moet ook de principes die u aanleerde in de starterscursussen kunnen toepassen op een concreet bedrijf (vergunningen, premiestelsels, VLIF,…).

Data en plaats van de examens

Enkel als u geslaagd bent voor de schriftelijke proef mag u aan de mondelinge proef deelnemen. Als u geslaagd bent voor het schriftelijke gedeelte maar niet voor het mondeling, bent u vrijgesteld voor de schriftelijke proef wanneer u zich opnieuw aanmeldt voor de proef.

De schriftelijke proeven vinden telkens plaats van 9 tot 12 uur.

Personen met een beperking kunnen bij inschrijving aangeven welke hulpmiddelen voor hen nodig zijn, zodat hiermee rekening kan gehouden worden tijdens het examen. Een voorbeeld hiervan is een examenformulier waarop de vragen in een groter lettertype te lezen zijn, indien u slechtziend bent.

Opgelet: de proeven gaan maar door in de mate dat de corona maatregelen het toelaten. Het Departement kan om organisatorische redenen het aantal inschrijvingen beperken om aan de opgelegde afstandsregels te voldoen.

Bij schrapping van proeven in het voorjaar zal de mogelijkheid bekeken worden om in de zomerperiode extra proeven in te lassen.

Voorjaar 2023
Plaats

Schriftelijk gedeelte

Mondeling gedeelte:
akkerbouw + tuinbouw

Mondeling gedeelte:
gemengde bedrijven + dierlijke sector

Uiterste datum inschrijving
Antwerpen: Proefbedrijf Pluimveehouderij
Poiel 77, 2440 Geel
23 mei 24 mei 24, 25 mei 8 mei
Limburg:
VAC Hasselt - Gebouw Hendrik van Veldeke
Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
2 mei 3 mei 3, 4* mei 18 april

Oost-Vlaanderen: VAC Gent of ILVO
Scheldeweg 68, 9090 Melle
09/272 26 03

13 juni 14 juni 14, 15, 16, 19, 20, 21* juni 30 mei
Vlaams-Brabant:
VAC Leuven - Gebouw Dirk Bouts
Diestsepoort 6, 3000 Leuven
27 juni 28 juni 29 juni, 30 juni 13 juni
West-Vlaanderen: Inagro
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke
30 mei 31 mei 31 mei, 1, 2, 5, 6, 7, 8* juni 16 mei

 

Najaar 2023
Plaats Schriftelijk gedeelte

Mondeling gedeelte:
akkerbouw + tuinbouw

Mondeling gedeelte:
gemengde bedrijven + dierlijke sector

Uiterste datum inschrijving
Antwerpen:
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Poiel 77, 2440 Geel
17 oktober 18 oktober 18, 19 oktober 3 oktober
Limburg:
VAC Hasselt - Gebouw Hendrik van Veldeke
K. Astridlaan 50, 3500 Hasselt
19 september 20 september 20, 21* september 5 september

Oost-Vlaanderen: VAC Gent of ILVO
Scheldeweg 68, 9090 Melle
09/272 26 03

7 november 8 november 8, 9, 10 november 24 oktober
Vlaams-Brabant:
VAC Leuven - Gebouw Dirk Bouts
Diestsepoort 6, 3000 Leuven
21 november 22 november 22, 23* november 7 november
West-Vlaanderen: Inagro
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke
3 oktober 4 oktober 4, 5, 6* oktober 19 september

*reservedag

Delen: