Bijen

  • Praktijkcentrum Bijen
    Aanspreekpunt voor praktijkkennis en het uitvoeren voor prakijkonderzoek in de bijensector en imkerij.

  • Vlaams Bijenteeltprogramma
    Maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt.