Runderen

 • Foto koeFokkerij
  Veefokkers die actief aan veeverbetering willen doen, kunnen zich aansluiten bij een erkende vereniging van rundveefokkers.

 • Voortplantingstechnieken
  Controle van erkende spermacentra, spermaverdeelcentra, spermaopslagcentra, en embryoteams.

 • Karkasclassificatie
  Karkassen van geslachte volwassen runderen worden op een gestandaardiseerde manier beoordeeld en ingedeeld.

 • Marktprijzen runderkarkassen en kalveren
  Wekelijkse nationale prijzen van runderkarkassen en kalveren.

 • Zuivel
  AA-melk (samenstelling en prijsvorming rauwe koemelk), melkquotum, subsidies,...

 • Praktijkcentrum Rundvee
  Het Praktijkcentrum Rundvee is het aanspreekpunt inzake het ter beschikking stellen van praktijkkennis en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de rundveesector.

 • Inrichtingen op zoötechnisch gebied
  Informatie over de toepassing van de Fokkerijverordening (EU) 2016/1012.

 • Advies en publicaties
  Algemeen technisch advies, bouwtechnisch advies en voorlichting over melkvee, vleesvee, dierenwelzijn, voedergewassen,...

Zie ook: