Klantgegevens en volmachten

  • Klantgegevens
    Bij klantgegevens vindt u de verschillende identificatie- en contactgegevens van u en van uw eventuele onderneming, vestigingseenheid of school zoals ze gekend zijn bij het Departement Landbouw en Visserij.

  • Volmachten
    Bij volmachten vindt u de volmachten die u gegeven of ontvangen hebt om gegevens te raadplegen of te beheren op het e-loket Landbouw en Visserij en vindt u hoe u die kunt aanpassen.

 


Heeft u een vraag over het e-loket? Neem contact op met de infolijn van het e-loket

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon rescue assist Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket