Lokale voedselstrategieën

Definitie

Geen vaste definitie, wel basisprincipes

De lokale strategie is ook gekend onder de term "korte keten" en is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument.

In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks via andere landbouwers of in een samenwerkingsverband aan de consument. Als het over voedsel gaat, spreken we over lokale voedselstrategie.

Contact

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 78
Nathalie De Cooman
e-mail: nathalie.decooman@lv.vlaanderen.be