Voedergewassen

 • Subsidie bedrijfseigen teelt van plantaardige eiwitbronnen
  Vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne als eiwitleverancier in het silagevoeder.

 • Controle op de teelt van hennep
  Industriële hennep is enkel toegestaan voor enkele toegelaten rassen.

 • Premie voor eiwithoudende gewassen: ontkoppeld en vanaf 2012 opgenomen in de bedrijfstoeslag.

 • Voedergewassen: controle uitgangsmateriaal

 • Etikettering van diervoeding:
  De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor het uitstippelen van het algemeen beleid en de wetgeving inzake productnormering (additieven, voedermiddelen, contaminanten,…) en etikettering van dierenvoeders.
  De controle op deze normen evenals de erkenning, registratie of toelating van de producenten en/of verdelers van dierenvoeders valt echter onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (website, nieuw venster).

 • Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten
  Eurostation, blok II - Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
  Diederik Standaert - Diederik.Standaert@health.fgov.be
  Tel. 02 524 73 54 - Fax 02 524 73 99
  Of Dhr Leemans: 02 524 73 50

 • Praktijkonderzoek: website (nieuw venster): Landbouwcentrum voor Voedergewassen; kuilmaïs, korrelmaïs, energiemaïs, grasland, klavers, granen voor de voederwinning onder andere triticale, erwten, gerst,…

Algemeen technisch advies en voorlichting:

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent
Marleen Delanoy | GSM 0498 90 35 82 of algemeen nr. 016 66 61 25 of 09 276 28 40 | marleen.delanoy@lv.vlaanderen.be