Hop: certificering van hop en hopproducten

Op deze pagina:

Enkel erkende hopbereiders die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de Europese en Vlaamse regelgeving, kunnen gecertificeerde hop en hopproducten in de handel brengen. Bij het in de handel brengen moeten de hop en hopproducten beantwoorden aan de Europese en Vlaamse minimumeisen.

Aanvraag erkenning

U kan een erkenning bij aanvragen via het formulier 'Aanvraagformulier voor een vestiging met activiteiten in de productie en/of handel van hop' dat u vindt bij Handel in plantaardig teeltmateriaal | Registratie en toegang e-loket.

Wetgeving

Europese regelgeving

  • Verordening nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten
  • Verordening (EG) nr. 1295/2008 van de Commissie van 18 december 2008 betreffende de invoer van hop uit derde landen

U kan de geconsolideerde tekst van de Europese regelgeving opzoeken via EUR-Lex (stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de richtlijn). 

Vlaamse regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten (Belgisch Staatsblad 24/12/2010).

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via het Belgisch Staatsblad of via de Vlaamse Codex. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen, aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Contact

Voor een erkenningsaanvraag, de melding van de certificering, het indienen van het bezwaarschrift en vragen over de controle van hop, kunt u terecht bij de volgende contactpersoon:

Koning Albert I-laan 1-2, bus 102 - 8200 Brugge
Tel. 0486 98 08 66
Sasja De Bruyne | sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche | kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be