Zaaizaden

  • Gecertificeerde zaaizaden opkomende mais
    Hoogwaardige zaaizaden door wettelijk vastgelegde garanties van kwaliteit voor gecertificeerd uitgangsmateriaal.

  • Zaadontleding
    Voor het analyseren van de kwaliteitsnormen bij zaden kan u terecht bij ons Laboratorium voor Zaadontleding.

  • Loontriage (hoevezaaizaden)
    Triëren van zaaigranen voor derden met garanties aan de sector (landbouwer, kweker en mandataris).

  • Promotie en bevordering van afzet: Website zaaizaadinfo.be (voor gebruikers van zaaizaden)