Gebruik zeeflappen garnaalvisserij

Met het ministerieel besluit van 8 juli 2002 (BS 13 juli 2002) werd de Europese verplichting inzake het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij, vastgelegd in artikel 25 van Verordening (EG) 850/98,  omgezet naar nationaal recht. Op die manier wordt het verplicht om zeeflappen in garnaalnetten vte gebruiken aan boord van Belgische vaartuigen in de periode van 1 december tot 31 mei.

De bepalingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Sleepnetten met een maaswijdte van 16 tot 31 mm moeten voorzien zijn van een zeeflap;
  • De zeeflap moet zo in de korre aangebracht worden dat de vangst die in de kuil terechtkomt eerst door de zeeflap gesorteerd wordt terwijl de mariene organismen en allerhande materiaal dat door de zeeflap worden tegengehouden, afgevoerd worden door een ontsnappingsopening in de buik van het net;
  • De vorm van de zeeflap is in principe vrij; als de zeeflap trechtervormig is, moet de ’slurf’ rond de ontsnappingsopening worden aangebracht;
  • De maaswijdte van de zeeflap is maximaal 70 mm;
  • De ontsnappingsopening bestaat uit minstens 15 aaneengesloten, opengesneden mazen, de opening komt minstens 30 mazen vóór de aanzet van de kuil;
  • De vis mag worden opgevangen door een secundaire kuil met een maaswijdte van minstens 80 mm;
  • De secundaire kuil mag de vorm aannemen van een overkuil waarvan de aanslag minstens 50 mazen vóór de aanslag van de primaire kuil ligt;
  • Het gebruik van garnaalnetten zonder zeeflap is verboden;
  • Het verminderen van de selectiviteit van het net alsook het afsluiten van de ontsnappingsopening, zijn verboden;
  • Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing in de periode tussen 1 juni en 30 november

Op basis van de aanvullende quotamaatregelen voor 2020 (MB 23/12/2019) is het verplicht voor vaartuigen uitgerust met TR3 (bordenvisserij op garnaal) om het ganse jaar (1 januari 2020 tot 31 december 2020) uitgerust te zijn met een zeeflap. De uitzondering op de toepassing in de periode tussen 1 juni en 30 november, zoals opgenomen in het MB van 8 juli 2002, valt in 2020 bijgevolg weg.

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be