Minimuminstandhoudingsreferentiegrootten

Overzichtstabel met de geldende minimuminstandhoudingsreferentiegrootten met hun respectievelijke wettelijke basis.

Lijst van de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten

(Verordening (EU) 2019/1241, art. 13, bijlage V, VI en VII, tenzij anders vermeld)

De vis wordt gemeten zoals voorzien bij artikel 13, bijlage IV van Verordening (EU) 1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. 

Elke vis wordt, zoals de figuur laat zien, gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin. Voor de meting van langoustines, zeekreeften, langoesten, tweekleppige weekdieren, spinkrabben, noordzeekrabben, wulk en zwaardvis is het aangeraden de figuren uit bijlage IV van Ver. (EU) 2019/1241 te raadplegen.

Afbeelding hoe vis gemeten moet worden

Minimuminstandhoudingsreferentiegrootten op Belgisch niveau
Soort Nationale maatregel Toelichting
Tong 25 cm MB 21/12/2022 
(Uitgezonderd beroepsvisserij KVS met bruto tonnenmaat gelijk aan of kleiner dan 80 GT in 4c = 24cm)
Schar 23 cm MB 21/12/2022 
Tongschar 25 cm MB 21/12/2022 
Steenbolk 20 cm MB 21/12/2022 
Bot 25 cm MB 21/12/2022 
Griet 32 cm MB 21/12/2022 
Tarbot 32 cm MB 21/12/2022 
Zeeduivel (geheel) 500 gr aanvoergewicht MB 21/12/2022 
Zeeduivel (gekopt) 200 gr aanvoergewicht MB 21/12/2022 
Poon 20 cm MB 21/12/2022 
Rog 50 cm MB 21/12/2022 

 

Minimuminstandhoudingsreferentiegrootten per Europees regionaal niveau
Soort Noordzee (bijlage V)
ICES 2a, 3a en 4
Noordwestelijke wateren (bijlage VI)
ICES 5, 6 en 7
Zuidwestelijke wateren (bijlage VII)
ICES 8, 9 en 10 + CECAF 34.1.1, 34.1.2 en 34.2.0
Kabeljauw 35 cm 35 cm 35 cm
Schelvis 30 cm 30 cm 30 cm
Zwarte koolvis 35 cm 35 cm 35 cm
Witte koolvis 30 cm 30 cm 30 cm
Heek 27 cm 27 cm 27 cm
Schartong 20 cm 20 cm 20 cm
Schol 27 cm 27 cm 27 cm
Wijting 27 cm 27 cm 27 cm
Leng 63 cm 63 cm  63 cm
Blauwe leng 70 cm 70 cm 70 cm
Langoustine (totale lengte) 85 mm 85 mm 70 mm
Langoustine (schaallengte) 25 mm 25 mm 20 mm
Langoustinestaarten 46 mm 46 mm 37 mm
Makreel 30 cm 20 cm 20 cm
Haring 20 cm 20 cm 20 cm
Horsmakreel 15 cm 15 cm 15 cm
Ansjovis 12 cm of 90 vissen per kg 12 cm of 90 vissen per kg 12 cm of 90 vissen per kg
Zeebaars 42 cm 42 cm 36 cm
Sardine 11 cm 11 cm 11 cm
Zeekreeft 87 mm schaallengte 87 mm 87 mm
Spinkrab 120 mm 120 mm 120 mm
Mantelschelpen 40 mm 40 mm 40 mm
Getraliede tapijtschelp 40 mm 40 mm 40 mm
Tapijtschelp 38 mm 38 mm 38 mm
Japanse tapijtschelp 35 mm 35 mm 35 mm
Venusschelp 40 mm 40 mm 40 mm
Amerikaanse venusschelp 6 cm 6 cm 6 cm
Messchede 10 cm 10 cm 10 cm
Stevige strandschelp 25 mm 25 mm 25 mm
Zaagje 25 mm 25 mm 25 mm
Peultjesmesheft 65 mm 65 mm 65 mm
Wulk 45 mm 45 mm 45 mm
Octopus 750 g 750 g 750 g
Langoest 95 mm schaallengte 95 mm 95 mm
Roze diepzeegarnaal 22 mm schaallengte 22 mm schaallengte 22 mm schaallengte
Noordzeekrab 140 mm (1) (2) (3) 140 mm (3) (4) 140 mm (3) (5)
Sint-Jakobsschelp 100 mm 100 mm (6) 100 mm

Noordzeekrab
(1) In de Uniewateren in ICES-sector 4a. In ICES-sectoren 4b en 4c geldt een minimummaten van 130 mm.
(2) In een gebied in de ICES-sectoren 4b en 4c, dat wordt begrensd door een rechte lijn tussen het punt op 53°28′22″ NB en 0°09′24″ OL op de Engelse kust en het punt op 53°28′22″ NB en 0°22′24″ OL, de 6-mijlsgrens van het Verenigd Koninkrijk en een rechte lijn tussen het punt op 51°54′06″ NB en 1°30′30″ OL en het punt op 51°55′48″ NB en 1°17′00″ OL op de Engelse kust, geldt een minimummaten van 115 mm.
(3) Bij Noordzeekrabben die met korven of kubben zijn gevangen, mag ten hoogste 1% van het gewicht van de totale vangst van Noordzeekrabben uit losse scharen bestaan.
(4) In de Uniewateren in de ICES-deelgebieden 5, 6 ten zuiden van 56° NB en 7, behalve de ICES-sectoren 7d, 7e en 7f, geldt een minimummaten van 130 mm. Bij Noordzeekrabben die met ander vistuig zijn gevangen, mag ten hoogste 75 kg losse krabscharen worden aangeland.
(5) In de Uniewateren in de ICES-deelgebieden 8 en 9 geldt een minimummaten van 130 mm.

Sint-Jakobsschelp
(6) In ICES-sector 7a ten noorden van 52°30′ NB en ICES-sector 7d geldt een minimummaten van 110 mm.

De volledige lijst van minimummaten is terug te vinden per regionaal niveau in bijlage V-XI en XIII van Ver. (EU) 2019/1241.

Contactgegevens

Delen: