Minimummaten beroepsvisserij

Overzichtstabel met de geldende minimuminstandhoudingsreferentiegroottes met hun respectievelijke wettelijke basis.

Lijst van de minimummaten

(VERORDENING (EU) 1241, bijlage V en VI, tenzij anders vermeld)

De vis wordt gemeten zoals voorzien bij artikel 13, bijlage IVI van VERORDENING (EU) 1241 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019. 

Elke vis wordt, zoals de figuur laat zien, gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin.

Afbeelding hoe vis gemeten moet worden

Lijst van de minimummaten
Vis Minimummaat Opmerking
Horsmakreel 15 cm -
Schartong 20 cm -
Haring 20 cm -
Tong (alle soorten) 25 cm (M.B. 19/12/2018) (uitgezonderd beroepsvisserij < 70 BT in IV C = 24 cm)
Schol 27 cm -
Schar 23 cm (M.B. 19/12/2018)
Wijting 27 cm  -
Heek 27 cm -
Schelvis 30 cm  -
Witte koolvis 30 cm -
Makreel (Noordzee) 30 cm -
Makreel (andere gebieden) 20 cm -
Kabeljauw 35 cm -
Zwarte koolvis 35 cm -
Zeebaars 42 cm -
Leng 63 cm -
Blauwe leng 70 cm -
Tongschar 25 cm (M.B. 19/12/2018)
Steenbolk 20 cm (M.B. 19/12/2018)
Bot 25 cm (M.B. 19/12/2018)
Griet 27 cm (M.B. 22/03/2019)
Tarbot 27 cm (M.B. 22/03/2019)
Zeeduivel (geheel) 500 gr aanvoergewicht (M.B. 19/12/2018)
Zeeduivel (gekopt) 200 gr aanvoergewicht (M.B. 19/12/2018)
Poon 20 cm (M.B. 19/12/2018)
Roggen 50 cm (M.B. 19/12/2018)
Wulk 45 mm -
Zeekreeft 85 mm -
Langoestine 85 mm totale lengte; 25 mm schaallengte
Langoestinestaarten 46 mm -
Spinkrab 120 mm -
Noordzeekrab 130 mm Noordzee bezuiden 56° NB
Noordzeekrab 140 mm VII d, e en f
St. Jacobsschelp 100 mm -
St. Jacobsschelp 110 mm VII d en VII a benoorden 52°30 NB

De volledige lijst van minimummaten is terug te vinden in bijlage XII van Raadsverordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van marine organismen.

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be