Meerjarenplannen

Bijna alle belangrijke bestanden en visgronden worden beheerd volgens een meerjarenplan. De plannen bevatten de doelstelling voor de betreffende visbestanden, die worden getoetst aan de vissterfte en/of de vooropgestelde omvang van het bestand. Sommige plannen bevatten ook een gedetailleerd en op maat gesneden stappenplan om de doelstelling te verwezenlijken. Andere meerjarenplannen bevatten dan weer specifieke controlevoorschriften en beperkingen van de visserij-inspanning als een bijkomend instrument voor de jaarlijks in totaal toegestane vangsten (TAC's).

In het nieuwe GVB moeten meerjarenplannen:

  • zich richten op de maximale duurzame opbrengst (Maximum Sustainable Yield of MSY) van de visserij;
  • een deadline vooropstellen om deze doelstelling te verwezenlijken;
  • waarborgen bevatten voor onder meer herzieningsbepalingen en corrigerende maatregelen, mochten die nodig blijken;
  • maatregelen bevatten om de aanlandingsverplichting uit te voeren, en kunnen ze ook technische maatregelen bevatten.

De volgende meerjarenplannen zijn van toepassing voor de Belgische vloot:

Lijst met vismachtigingen

Teneinde de toegang tot de wateren en de hulpbronnen te regelen dienen lidstaten vismachtigingen uit te reiken voor vaartuigen die zijn vlag voeren.

De lijsten met vaartuigen die in het bezit zijn van vismachtigingen dienen door de lidstaten te worden bijgehouden en op de officiële website gepubliceerd (art. 12, lid 3, van Ver. (EU) 2018/973 & art. 14, lid 3, van Ver. (EU) 2019/472).

Lijst met vismachtigingen