Prijs- en marktinfo varkens

Op deze pagina vindt u de marktprijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector.

Marktprijzen varkenssector

Marktinfo varkenssector

Grondstoffentermijnenmarkten
Evolutie van de termijnmarktnotering voor tarwe, maïs, sojameel en de spotprijzen voor varkens veevoeder en de Termijnmarkt-Index.

Slachtingen vleesvarkens België per maand
website FOD Economie, met slachtaantallen en gewichten

Varkensindex: Vereenvoudigde ratio voor fokvarkensbedrijven, mestvarkensbedrijven en gesloten bedrijven 
website FOD Economie

EU Meat Market Observatory (externe website, nieuw venster)
De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de varkenssector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Glenn Van Herrewege, Sectorexpert
Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 0489 86 01 49 - Fax 02 552 78 71
E-mail: Glenn.VanHerrewege@lv.vlaanderen.be


Toegankelijkheid dashboards

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. De grafieken en andere visuele informatie zijn gebaseerd op data die u kan terugvinden in de Excel-bestanden met de prijzen.Prijs en prijsvergelijking (week 36)

Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact opnemen met de persoon vermeld op deze webpagina.


Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.