Prijs- en marktinfo varkens

Op deze pagina vindt u de marktprijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector.

Marktprijzen varkenssector

Marktinfo varkenssector

Grondstoffentermijnenmarkten

Evolutie van de termijnmarktnotering voor tarwe, maïs, sojameel en de spotprijzen voor varkens veevoeder en de Termijnmarkt-Index.

Slachtingen vleesvarkens België per maand

website FOD Economie, met slachtaantallen en gewichten

Varkensindex: Vereenvoudigde ratio voor fokvarkensbedrijven, mestvarkensbedrijven en gesloten bedrijven 

website FOD Economie

EU Meat Market Observatory

De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de varkenssector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.

Delen: