Studies

In de kijker

Overzicht per thema

 • Sectoren
  De Vlaamse landbouw bestaat uit drie grote sectoren: akkerbouw, tuinbouw,  veeteelt. Hoe ontwikkelen de sectoren zich op structureel vlak en hoe zijn ze er sociaal-economisch aan toe?

 • Beleid
  Het Europees landbouwbeleid bepaalt het landbouw-, milieu-, en energiebeleid en heeft een grote impact op de Vlaamse land- en tuinbouw. Vlaanderen legt ook eigen accenten.

 • Markt en keten
  De markten voor landbouwproducten en voedingsmiddelen veranderen voortdurend. Land- en tuinbouwers maken deel uit van ketens, die steeds internationaler functioneren.

 • Ondernemerschap
  Landbouwers zijn ondernemers. Ze hebben nood aan kennis op het gebied van economische prestaties, duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie.

 • Landbouw en omgeving
  De landbouwsector heeft als grootste grondgebruiker een impact op het milieu. De relatie stad-platteland vormt in het dichtbebouwde Vlaanderen een specifieke uitdaging.

 • Innovatie en toekomst
  Innovatie helpt land- en tuinbouwbedrijven om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. De landbouwer kan kiezen voor verschillende strategieën om zijn toekomst veilig te stellen.

Archief: studies 2002-2009

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be