Ecoregeling: voedermanagement bij rundvee

De verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect bij rundvee door toevoeging van een additief of voedermiddel

Om de methaanuitstoot afkomstig uit de verteringprocessen van runderen te verlagen wordt onder andere ingezet op voedermanagement. Door het toevoegen van additieven, zoals 3-NOP, nitraat, geĆ«xpandeerd/geĆ«xtrudeerd lijnzaad, koolzaadvet of bierdraf (samen met koolzaadschroot) aan het voer voor melk- en vleesvee kunnen de enterische broeikasgasemissies tot zelfs 26% gereduceerd worden. Deze maatregel zorgt voor een verminderde klimaatimpact van de dierlijke sector en draagt dus rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen van onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. De sector streeft naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 31% (tegen 2030, ten opzichte van 2005). 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Voedermanagement bij rundvee (versie 23.05.2024).

Meer informatie over de praktische uitvoering van de voeder- en andere maatregelen vindt u terug op Welke maatregelen kan de rundveesector nemen om de methaanemissie door pensvertering te verminderen?

Delen: