Projecten hergebruik restwater

Op deze pagina vindt u de geselecteerde projecten Relance 2021 van de projectoproep ‘hergebruik restwater':

BETONwater voor irrigatie

Samenvatting

Het project BETONwater voor irrigatie focust op het opvangen en opsparen van hemelwater van, in eerste instantie, Bedrijventerrein Torhout Noord in een daarvoor aangelegde wateropslag. Dit water wordt fysiek gescheiden van het grondwater. Het opgespaarde hemelwater wordt verdeeld onder de landbouwers in de omgeving. In tweede instantie wordt ook het water van andere verharde oppervlaktes in de regio gebruikt. Op deze manier kunnen grote verharde oppervlaktes in de regio Torhout-Zedelgem gekoppeld worden aan een doordacht watergebruik en een duurzaam watersysteem. De regio wordt zo een voorbeeld voor tal van andere locaties in Vlaanderen, waarbij de kansen tussen landbouw en industrie optimaal worden benut. Het afstromend water van de verharding, zal worden opgespaard en gebruikt in tijden van grotere watervraag. Hierbij ligt de focus op het opsparen van winterwater (water dat wegloopt in natte periodes en niet meer beschikbaar is in drogere zomerperiodes). Aanvullend wordt naar afstemming gezocht met andere waterbehoeftige bedrijven en interactie met het aanwezige waterlopenstelsel.

Duurtijd en partners

1 oktober 2022 tot 31 december 2025

 • 10 landbouwbedrijven: Marnix Snaet, Danny Neyens, Jan Vandewoestyne, Braekevelt-De Laekebusch lv, Joris Neyens-Devloo CommVLO, Jan Vandevelde, Dirk Aneca, Jomarto bvba, Björn Moyaert en Guido Viaene
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Inagro
 • Vlakwa
 • POM West-Vlaanderen
 • WVI
 • Stad Torhout
 • Boerenbond

Meer info?

Ine.soenen@west-vlaanderen.be

Stockage en optimaal hergebruik van gezuiverd afvalwater van een groente verwerkend bedrijf voor zowel intern gebruik als het ter beschikking stellen aan landbouwers

Samenvatting

Binnen het project zullen de partners samenwerken om het biologisch gezuiverd bedrijfsafvalwater (± 15.000 m³) van groenteverwerkend bedrijf Agrafresh op te sparen. Dit afvalwater wordt deels opgezuiverd voor intern hergebruik en deels verdeeld onder 3 landbouwers in de nabije omgeving voor irrigatiedoeleinden.  Op heden wordt het afvalwater gewoon geloosd op het rioleringsstelsel, maar de kwaliteit is wel voldoende voor andere toepassingen. De doelstelling is om het gezuiverd afvalwater op te sparen in een nieuw aan te leggen foliebassin. Daarnaast zullen binnen het project ook de mogelijkheden om extra hemelwater op te sparen in het nieuwe bekken onderzocht worden. Vanuit het opslagbekken kan ongeveer de helft van het water continu hergebruikt worden door Agrafresh binnen de bestaande productieprocessen (o.a. het wassen van groenten). Het overtollig water zal via een lagedrukleiding verdeeld worden onder de landbouwers voor irrigatie. Het water zal voornamelijk gebruikt worden voor het aanvullen van de huidige watervoorraden van de landbouwers. Deze bleken de afgelopen droge jaren niet altijd toereikend.

Duurtijd en partners

1 oktober 2022 tot 31 december 2025

 • 3 landbouwbedrijven: Pieter Vantyghem, Andy Dewitte en Graszoden Lannoo
 • Agrafresh bv
 • Inagro

Meer info?

Jan@agrafresh.be

 

Delen: