Projecten relance 2021

Oproepen rond de thema’s eiwitten, hergebruik restwater, samenwerking en digitalisering

Op voorstel van de Vlaamse minister van Landbouw keurde de Vlaamse Regering in kader van het plan Vlaamse Veerkracht volgende drie projectoproepen goed:

In deze drie projectoproepen staan innoveren, samenwerken en delen van kennis centraal.

Projectoproep ‘realisatie eiwitstrategie’

Deze projectoproep moet de realisatie van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 versnellen, waarbij het einddoel een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening in Vlaanderen is. Het uitbouwen van duurzame eiwitketens staat hierbij voorop, van producent tot consument. Deze duurzaamheid moet zowel ecologisch (minder gebruik van inputs zoals water, minder emissies, gezondere bodem, gezondere voeding…) als economisch (duurzaam verdienmodel) zijn. De projecten binnen deze oproep moeten nieuwe samenwerkingsverbanden creëren rond duurzame en gezonde eiwitten voor mens en/of dier. Deze eiwitbronnen hebben bij voorkeur een eiwitgehalte van minstens 15% (g/100g droge stof). Dit moet de productie en consumptie van lokale, gezonde en duurzame eiwitten bevorderen. 

Meer info over de geselecteerde projecten vindt u op Projecten relance 2021 realisatie eiwitstrategie.

De indieners van de goedgekeurde eiwitprojecten kunnen vanaf september 2022 een betalingsaanvraag via e-loket indienen.

Projectoproep ‘hergebruik restwater’

De Vlaamse minister van Landbouw wil ook extra inzetten op het hergebruik van ‘restwater’, de verzamelnaam voor o.a. afvalwater, proceswater, bemalingswater en hemelwater). Ze trekt dan ook tien miljoen euro uit voor projecten in de land- en tuinbouwsector die inzetten op uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten leiden tot een hoger gebruik van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector én verschillende sectoren verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik. Zo zullen de gekozen projecten niet alleen de landbouw wapenen tegen droogte, maar indirect ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid garanderen.

Meer info over de geselecteerde projecten vindt u op Projecten relance 2021 hergebruik restwater.

Projectoproep ‘samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’ 

In deze oproep wordt gewerkt rond oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook projecten rond een digitale transformatie met het oog op het verhogen van veerkracht en ondernemerschap van bedrijven met  aandacht voor droogte en waterproblematiek, zijn mogelijk. Er is steeds een duidelijke link met de doelstellingen uit BLUE-deal. Land- en tuinbouwers verenigd in een samenwerkingsverband kunnen binnen een project samenwerken met andere actoren in de keten, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, technologieleveranciers, adviesdiensten, andere (dienstverlenende) bedrijven, lokale of provinciale besturen.

Meer info over de geselecteerde projecten vindt u op Projecten relance 2021 samenwerking en digitalisering.

Betalingsaanvraag via het e-loket

Raadpleeg de handleiding Projecten relance 2021 om uw projectgegevens te bekijken en om een betalingsaanvraag in te dienen op het e-loket.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator en indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dient u uw onderneming veiligheidshalve twee weken voor de indiendatum te identificeren.  

Dien uw betalingsaanvraag in via de tegel 'Projectsubsidies’ op het e-loket, en kies dan de tegel die voor u van toepassing is: ‘Eiwitten’, ‘Hergebruik restwater’ of ‘Samenwerking en digitalisering’.

tegels relance maatregelen

Meer info

Delen: