Projecten realisatie eiwitstrategie

Op deze pagina vindt u de geselecteerde projecten Relance 2021 van de projectoproep ‘realisatie eiwitstrategie’:

Agrarische Insecten Cluster (AIC)

Samenvatting

In het AIC-project willen de verschillende partners met elk hun eigen expertise en specialisatie in productie en verwerking van insecten, automatisatie en datamanagement hun krachten bundelen om een duurzame ketensamenwerking te creëren voor de productie en verwerking van zwarte soldatenvlieg larven als hoogwaardige eiwitrijke grondstof voor diervoeders. In deze samenwerking worden de krachten gebundeld van producent tot afnemer om te komen tot een economisch rendabel, duurzaam en kwalitatief eindproduct. Door zich te organiseren in een cluster waarbij de leden zich gaan specialiseren in de verschillende activiteiten van productie tot verwerking en waarbij winst en risico evenredig verdeeld worden onder de leden, kan de productie en verwerking van zwarte soldatenvlieg larven efficiënter en haalbaarder gemaakt worden.

Duurtijd en partners

1 juli 2022 – 30 juni 2024

 • 5 landbouwbedrijven: Mertens-hal lv, Tim Mertens, Wouter Mertens, Romberama bvba en Robbe & Peter Vermeiren
 • Thomas More Kempen vzw
 • Global Link Projects bv
 • Agropolis Service nv
 • PVL vzw
 • ForFarmers Belgium bv

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

siebe.berrens@thomasmore.be

Website

AIC, RADIUS Thomas More - RADIUS Thomas More

BactoStar

Samenvatting

Het BactoStar project beoogt de opwaardering van nevenstromen van de aardappelverwerking tot diervoeder, ter vervanging van het vismeel en soja dat momenteel wordt gebruikt. De aardappelindustrie genereert laagwaardige grondstofstromen die, door middel van microbiële fermentatie, een hoogwaardig, goed verteerbaar product kunnen opleveren. Deze geproduceerde eiwitten kunnen dan verder ingezet worden als duurzame eiwitbron in de veevoedingssector, en dan vooral met toepassingen in de aquacultuur en petfood.

Duurtijd en partners

1 maart 2022 – 29 februari 2024

 • Agristo nv
 • Impetus bv
 • Biolynx (Krechnologies bv)
 • Veos nv

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

bart@biolynx.be

Website

 

CEMPA

Samenvatting

Het project CEMPA staat voor ‘Omzetten van C naar Ethanol en upgraden naar Microbiële Proteïnen voor Aquacultuur’ en wil microbieel eiwit als veevoederingrediënt lokaal produceren uit een reststroom uit de staalproductie, namelijk ethanol. Dit microbieel eiwit kent geen externe invloeden (zoals het klimaat, weer) en scoort op vlak van ecologische duurzaamheid beter dan de klassieke eiwitbronnen. Het ethanolsubstraat, noodzakelijk voor het fermentatieproces, wordt bij het project CEMPA geproduceerd uit staalafgassen, wat de broeikasgasemissies op de productiesite voor meer dan 80% kan reduceren. Alle industriële schakels (CO2 stroom, ethanolproductie, veevoederbedrijven en landbouwers) om tot een succesvolle implementatie van dit microbieel eiwit te komen zijn aanwezig in de Gentse regio en worden in dit project met elkaar verbonden. Een succesvolle implementatie van het project kan aanleiding geven tot een omvangrijke transitie, uniek op wereldschaal, met impact in Vlaanderen en bovendien met veel mogelijkheden tot export van het concept naar andere regio’s.

Duurtijd en partners

1 juni 2022 – 31 juli 2023

 • UGent - CMET
 • Kemin Europa nv
 • ArcelorMittal nv
 • Bio Base Europe Pilot Plant vzw

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

nele.ameloot@ugent.be

Website

Een boon voor Leuven

Samenvatting

Dit project maakt gebruik van de dynamiek bij Leuvense ondernemers (van boer tot bord) en organisaties om een regionale waardeketen op te zetten rond plantaardige eiwitten, ten voordele van landbouwers, verwerkers en consumenten. In dit samenwerkingsverband worden lokale partners verenigd zoals Kortom Leuven (een coöperatie met 15 landbouwers), chefs, retailers, ondernemers en ook organisaties met expertise in duurzame voeding. Daarenboven is dit project complementair aan andere duurzaamheidsinitiatieven, zoals de Leuvens Roadmap, Voedsel Verbindt en Generation Food. In dit project wordt een antwoord gezocht op volgende vragen: Welke factoren zijn van belang bij het opzetten van een regionale waardeketen met lokaal geproduceerde eiwitrijke teelten, van boer tot bord? Hoe kunnen deze praktisch uitgetest worden op 2 pilootvoedingsproducten op een termijn van 2 jaar?

De gedeelde passie voor ondernemerschap, duurzame voeding en de grote betrokkenheid van de Leuvenaars vertaalt zich in de titel van dit project: ‘Een boon voor Leuven’. 

Duurtijd en partners

1 juli 2022 – 30 juni 2024

 • Boerenbond vzw
 • Innovatiesteunpunt vzw
 • Kortom Leuven cv
 • ILVO – eenheid plant en food pilot
 • COOP content cv

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘duurzame consumptie’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

Nele.Lauwers@Boerenbond.be

Website

Een boon voor Leuven | Boerenbond

Een boon voor A

Een duurzame eiwitshift in stedelijk-regionale context

Samenvatting

Een eiwitshift met een stijging en diversificatie van de productie en consumptie van duurzame, gezonde eiwitten biedt enorme kansen, echter dienen hiervoor alle actoren van de voedingsketen de handen in elkaar te slaan. Dit project zal een duurzame eiwitshift binnen de stad en de regionale context (in en rondom Antwerpen) vormgeven door een diversiteit aan actoren te betrekken op lokaal niveau. Hierbij wordt ingespeeld op:

 • productie: de verhoging van de afzet van duurzame eiwitproducten, door een verzekerde productafzet van eiwitrijke gewassen voor de producent, en
 • consumptie: de verhoging van de lokale, stedelijke vraag naar duurzame, lokale eiwitten door middel van kennis- en adviesverlening naar grootkeukens en horeca. 

Duurtijd en partners

1 maart 2022 – 28 februari 2024

 • Mosquito in the Room
 • Metsense
 • Biopolder
 • Rurant vzw
 • Let Us

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘duurzame consumptie’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

amy@mosquitointheroom.be

ariane@mosquitointheroom.be

Website

Een boon voor A

Een oesterzwamburger vol eiwitten

Samenvatting

Binnen dit project wordt er op zoek gegaan naar een eiwitrijke toevoeging die gezamenlijk met de ‘oesterzwamburger’ kan groeien en als alternatieve eiwitbron voor humane consumptie kan dienen: de tempeh van Belgische rode boon (Casibeans). Daarnaast worden 500 consumenten (studenten, regio Brugge) geactiveerd om kennis te maken met dit plantaardig alternatief. Hierbij wordt getracht om de voordelen van alternatieve eiwitten in de verf te zetten: oesterzwamburgers zijn een volwaardig en lekker alternatief voor klassieke eiwitbronnen die eenvoudig geïncorporeerd kunnen worden in ons reguliere voedingspatroon. Hierbij wordt de consument ook aangespoord om kennis te verwerven in de bereiding van plantaardige eiwitten, zoals de oesterzwamburger vol eiwitten.

Duurtijd en partners

1 september 2022 – 30 juni 2024

 • Brugs Food Lab vzw
 • Kopje Zwam cvba
 • Casibeans bv
 • Katholieke Hogeschool Vives
 • Inagro vzw

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer productdiversiteit’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

lander@republiekbrugge.be

Website

Een oesterzwamburger vol eiwitten | Brugs Food Lab vzw 

Em’Liquid

Samenvatting

In dit project wil EMPRO Europe de uitdagingen in de voedselketen, zoals voedselzekerheid, milieu-impact en volksgezondheid, omvormen tot opportuniteiten door een innovatief verwerkingsmodel te ontwikkelen. Hierbij worden dierlijke bijproducten en reststromen uit de vleesindustrie (ingewanden, koppen, pluimen, botrijk vlees,…) omgezet tot een primair product dat bruikbaar is als waardevolle grondstof, zowel in de petfood en aquafeed, als mogelijks ook in de humane voedselproductie. Binnen het innovatief verwerkingsmodel wordt de evaporatiestap overgeslagen, wat resulteert in een lager waterverbruik en een verminderde milieu- en klimaatimpact (reductie fossiele brandstoffen). In dit project wordt een antwoord gezocht op volgende vragen:

 • Hoe kunnen fermentatie en enzymatische hydrolyse van dierlijke reststromen uit de voedingsindustrie als minder milieubelastende technieken aangewend worden om hoogwaardigere, functionele en species-specifieke eiwitten te produceren?
 • Hoe kunnen deze eindproducten ingepast worden in de productieprocessen en recepturen van de voedingsindustrie, petfood en aquacultuur?

In een doorgedreven ketensamenwerking worden nieuwe en beloftevolle producten beschikbaar gemaakt, waarbij een verduurzaming plaatsvindt, zowel op niveau van de verwerker als de eindgebruiker.

Duurtijd en partners

1 maart 2022 – 30 augustus 2023

 • Kipco Damaco (verwerking vleesproducten)
 • AQUA4C (aquacultuur)
 • Empro Europe
 • Stam Agro
 • ILVO
 • Crevetec
 • DEGOMEAT

Doelstellingen Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

vaast@vanoverschelde.be

hannelore.vanvooren@stamagro.eu

Website

Gras@vies

Samenvatting

In de rundveehouderij is het mogelijk om voor de mens inefficiënt plantaardig eiwit om te zetten naar hoogwaardig dierlijk eiwit, er is hierbij niet enkel nood aan energierijke gewassen, maar ook plantaardig eiwit. Grasklaver kan hierbij een oplossing bieden, omdat dit gewas efficiënt en lokaal geteeld kan worden en vele troeven kent op ecologisch vlak. Echter kent het gewas zo zijn uitdagingen en ook de efficiëntie kan potentieel geoptimaliseerd worden. Met dit project tracht men, in samenwerking met de productieketen, een adviesdienst op te zetten om de landbouwers te ondersteunen om van grasklaver een succesverhaal te maken en op die manier de eiwitvoorziening van eigen bodem te versterken.

Duurtijd en partners

1 juli 2022 – 30 juni 2024

 • 3 landbouwbedrijven: Marc Mijnendonckx, Koen Op ’t Roodt en Hans Peeters
 • PVL vzw
 • ILVO
 • Inagro
 • Hooibeekhoeve
 • PIBO – Campus vzw
 • Boerenbond vzw
 • MilkBE

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘duurzaam dierenvoeder’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

sander.palmans@biotechnicum.be

Website

Gras@vies | PVL (pvl-bocholt.be)

KIKET

Samenvatting

Kikkererwten zijn op vandaag razend populair en kennen allerlei verschillende toepassingen, puur of verwerkt, in allerlei lekkere gerechten. Echter, momenteel is de kostprijs van de lokaal geteelde kikkererwt beduidend hoger dan de huidige wereldmarktprijs vanwege de kleine schaalgrootte, al is de ideale schaalgrootte hiervoor tot op heden niet bekend. Het project KIKET wil graag voortbouwen op de kennis van het KIK-Love project omtrent het optimaliseren van de Vlaamse kikkererwtteelt en het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden. Hierbij wil men ook de bereidheid van de keten onderzoeken om over te schakelen naar een Vlaamse kikkererwt, alsook de betalingsbereidheid en de toepassingsmogelijkheden om zo de ideale schaalgrootte te bepalen.

Duurtijd en partners

18 april 2022 – 17 april 2024

 • 3 landbouwbedrijven: Peas & beans, Phae en Ekoto
 • Abinda bv
 • Greenyard nv
 • Deldiche
 • Delhaize De Leeuw
 • ILVO
 • Inagro
 • Arteveldehogeschool
 • Rikolto

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer plantaardige eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

Marieke.Franck1@arteveldehs.be

Website

KIKET: lokale teelt van KIkkererwt ontKETenen | Arteveldehogeschool Gent

LoCoSoy

Samenvatting

Onder LoCoSoy verenigingen telers, verwerkers en retailers zich tot een projectconsortium waarbij een totale duurzame en lokale keten van soja aan de basis ligt. Problemen zoals de opschaling naar de (biologische) praktijk en het verzekeren van een afzetmarkt spelen parten bij het tot stand komen van lokale en duurzame productie. Extrusie kan hierbij een centrale rol spelen binnen een kleinschalige, lokale sojateelt in Vlaanderen, alsook de voorkeur van de consument hierbij in het achterhoofd houden en een stabiele samenwerking doorheen de keten na te streven, waarbij een stabiele samenwerking en afzetmarkt beoogt worden. Door het uitwerken van verschillende verdienmodellen komt er een rendabele samenwerking tussen de betrokken ketenactoren tot stand en kan dit project op termijn ook model staan voor de verwerking van andere lokaal geteelde eiwitgewassen, zoals veldbonen, lupinen of erwten.

Duurtijd en partners

1 mei 2022 – 30 april 2024

 • 4 landbouwbedrijven: Ivan Pollet, Karel Dewaele, Simon Colembi en Thierry Beaucarne
 • La via est belle
 • Inagro
 • ILVO
 • Biograno
 • Flanders’ FOOD
 • UCLouvain
 • Colruyt group

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer plantaardige eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

lore.knaepen@flandersfood.be

ellen.martens@flandersfood.be

Website

LoCoSoy - Flanders' FOOD

LUZEX

Samenvatting

Klaver en luzerne zijn eiwitrijke voeders die zonder stikstofbemesting geteeld kunnen worden, erg droogte-tolerant zijn en een gunstig effect kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Deze voordelen maken klaver en luzerne robuustere teelten met stabielere opbrengsten in vergelijking met andere plantaardige eiwitgewassen, zoals veldboon, erwt en soja. Het project LUZEX faciliteert de extractie van luzerne- en klavereiwit, hetgeen de ideale aminozuursamenstelling heeft voor de toepassing in veevoeders en zelfs in humane voeding.  De hoofddoelstelling van dit project is de ontwikkeling van een regionale keten waarbij luzerne in de vruchtwisseling, afkomstig van Vlaamse akkerbouw-en groentebedrijven uit biologische en/of gangbare teelt, gevaloriseerd wordt door het eiwitextract hiervan aan te wenden in het rantsoen van kippen of varkens.

Duurtijd en partners

4 april 2022 – 29 maart 2024

 • 5 (biologische) landbouwbedrijven: Bert Dhaene, José Metsu, Tom Van Hoey, Lisabeth NV en Biovar.be
 • ILVO (plant, dier en T&V Food Pilot)
 • Colruyt
 • Inagro
 • Trotec

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘duurzaam dierenvoeder’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

mathias.cougnon@ilvo.vlaanderen.be

Website

Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens — ILVO

MAESTRO

Samenvatting

Het project MAESTRO zet in op de productie van microalgen. Deze kunnen dienen als alternatieve eiwitbronnen om de vraag naar eiwitten op een duurzame manier in te vullen. Het doel van MAESTRO is dan ook om een volledige keten rond microalgen uit te bouwen en de schaal hiervan te vergroten met behulp van reeds opgedane kennis uit onder meer ‘Operationele Groep Grass2Algae’. Zo kunnen gras(sap) en spoelwater van pluimveestallen gebruikt worden als medium voor de microalgen, hetgeen maakt dat deze reststromen circulair kunnen ingezet worden.

Duurtijd en partners

3 maart 2022 – 2 maart 2024

 • 3 telers: Anko Projects vof/AgrAqua, Heirbaut aLgriculture cv en rijtak bv
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • Proviron Holding nv
 • Bodec bv
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Thomas More Kempen vzw – onderzoeksgroep RADIUS en Thomas More Mechelen-Antwerpen – Onderzoeksgroep CIB
 • United Experts nv

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

koen.fauconnier@hotmail.be

Website

www.vlaamsemicroalgen.be

MiProCas

Samenvatting

Het project MiProCas zet in precisiefermentatie, waarbij er na fermentatie van microbiële gastheren een fermentatievloeistof ontstaat die caseïne kan vervangen. Caseïne zorgt voor de typische eigenschappen van klassieke kaasproducten, maar door middel van genetic engineering zijn micro-organismen ook in staat om bepaalde types caseïne te produceren zonder afhankelijk te zijn van dierlijke componenten. Het project heeft tot doel om de fermentatieve productie van één geselecteerde caseïnevariant verder op punt te stellen en op te schalen. Tenslotte zal het microbiële caseïne verder geformuleerd worden waarbij diervrije kaasalternatieven worden ontwikkeld door toevoeging van caseïne aan plantgebaseerde kaasingrediënten of door toevoeging van andere caseïnevarianten.

Duurtijd en partners

1 januari 2023 – 30 juni 2024

 • NewMilkLab
 • Bio Base Europe Pilot Plant vzw

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer productdiversiteit’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

sofie.lodens@bbeu.org

lena.decuyper@bbeu.org

Website

www.bbeu.org/projects/miprocas/

Nood aan Noot

Samenvatting

Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden, echter is het notenareaal op dit moment veel te klein om dit lokaal te verwezenlijken in Vlaanderen. Walnotenbomen en hazelaars bieden niet enkel vruchten, maar ook ecosysteemdiensten, zoals erosiebestrijding, houtproductie en CO2 opslag. Daarom wil het project Nood aan Noot notenbomen inzetten om duurzaam landgebruik, duurzame voedselproductie en lokale eiwitvoorziening te stimuleren. Vanuit pioniers, potentiële nieuwe producenten maar ook verwerkers is er vraag naar onderzoek om een stap te kunnen zetten richting professionele Vlaamse notenteelt en om de knelpunten en opportuniteiten van lokale notenteelt en notenverwerking in kaart te brengen. 

In dit project willen ze in kaart brengen en faciliteren van de mogelijkheden van Vlaamse walnoten-en hazelnotenteelten verwerking in het kader van de eiwitstrategie, via een marktstudie, het monitoren van bomen, het analyseren van noten en afgeleide notenproducten, het bestuderen van potentiële verdienmodellen en het schrijven van een actieplan.

Duurtijd en partners

1 april 2022 – 31 maart 2024

 • 3 landbouwbedrijven: Hugo Vets, Johan Erregat en Louis-Marie Tennstedt
 •  Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 •  ILVO
 •  Inagro vzw
 •  Migino bv

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer plantaardige eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

tim.declercq@vlaamsbrabant.be

Website

Nood aan noot - Praktijkpunt Landbouw

PeaPact

Samenvatting

Het project PeaPact ambieert het verdere onderzoek naar mogelijkheden om de gele erwt lokaal te telen en te verwerken tot allerlei voedingsproducten, van vleesvervangers tot plantaardige dranken. Ondanks de interesse van voedingsbedrijven is de teelt momenteel beperkt in Vlaanderen. De gel erwt is nutritioneel en technologisch interessant vanwege zijn hoge eiwit- en vezelgehalte, interessant aminozuurprofiel en neutrale kleur en smaak. Teeltonderzoek en voldoende afzet zijn enkele pijnpunten waarbij de opschaling van deze teelt mee heeft af te rekenen. Ook is verder onderzoek noodzakelijk naar de verwerking en om de verwachtingen bij de consument in kaart te brengen, hetgeen PeaPact tracht te faciliteren.

Duurtijd en partners

1 juni 2022 – 31 mei 2024

 • Landbouwer Karel Dewaele
 • HOGENT
 • Inagro
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Agrosoft
 • La vie est belle
 • De Hobbit
 • Cosucra
 • Delifresh

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer plantaardige eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

evelien.vanbavegem@hogent.be

Website

PeaPact: Ontwikkeling van een lokale (eiwit)keten voor gele erwt - Hogeschool Gent - Onderzoeksprojecten (hogent.be)

PEUL-CHAIN

Samenvatting

Binnen het project PEUL-CHAIN wordt het groeipotentieel onderzocht van peulvruchten, zowel naar productie als consumptie toe. Er zijn verscheidene projecten rond peulvruchten (soja, veldbonen, kikkererwten) die reeds het potentieel voor deze teelten in Vlaanderen hebben aangetoond.

Nochtans wijst het teeltareaal uit dat peulvruchten  in de praktijk weinig ingang kennen vanwege allerlei beperkende factoren, waaronder de uitbouw van een rendabele productieketen. Uit een recente rondvraag door het Vlaams instituut Gezond Leven blijkt dat consumenten slechts beperkte kennis omtrent peulvruchten hebben, er veel misverstanden leven onder de bevolking en bijgevolg door een minderheid op regelmatige basis geconsumeerd worden. Met dit project willen we de lokale teelt, verwerking en consumptie van peulvruchten in Vlaanderen stimuleren via kennisdelingen sensibilisering met als doel de ‘early adopter/follower’-landbouwer aan te zetten om peulvruchten te telen, én een breder publiek dan de bewuste consument aan te zetten tot consumptie van peulvruchten.

Duurtijd en partners

1 maart 2022 – 31 mei 2023

 • 2 landbouwbedrijven: Peas & beans en Humus bv
 • Vlaams Instituut Gezond Leven vzw (beheerovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid VBSO 2021 - 2025)
 • ILVO
 • VLAM
 • Casibeans bv
 • De paddestoel
 • Deldiche nv
 • Solucious nv
 • Agape

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘duurzame consumptie uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

jolien.jonckheere@gezondleven.be

Jolien.plaete@gezondleven.be 

Website

ProFungi

Samenvatting

Het project ProFungi wil een hoogwaardig eiwit produceren uit (hemi-)cellulose nevenstromen, door middel van fermentatie met schimmels, en dit in te zetten als component van dierenvoeding. Hierbij wil men gebruik maken van preiloof als reststroom uit de groenteverwerkende sector, omdat deze reststroom momenteel laagwaardige verwerkingsprocessen ondergaat (zoals composteren of vergisten). Er zijn vandaag reeds projecten rond valorisatie van preiloof gericht op niche toepassingen voor humane voeding, wat zorgt voor een hoogwaardige bestemming van het preiloof die helaas een beperkte impact heeft op de totale hoeveelheden preiloof die jaarlijks vrijkomen. De nieuwe toepassingen van preiloof voor voeding, die door ILVO werden ontwikkeld en vandaag in de praktijk worden toegepast, tonen aan dat er heel wat valorisatiepotentieel mogelijk is, zowel voor preiloof als andere reststromen uit de groenteverwerkende sector. 

Duurtijd en partners

1 april 2022 – 31 maart 2024

 • Biolynx
 • Releaf
 • VDS

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

bart@biolynx.be

Website

 

Proteïnen Booster

Samenvatting

Ondanks dat verscheidene ‘nieuwe proteïnen’ in opmars zijn en hoog scoren op vlak van ecologische en maatschappelijke duurzaamheid, kent de financiële markt daarentegen veel onzekerheden. Binnen het project Proteïnen Booster wordt de uitdaging aangegaan om voor deze eiwitten (insecten, microalgen, microbieel eiwit) afzetmogelijkheden te creëren binnen de aquacultuursector. In het bijzonder biedt forellenvoeder opportuniteiten, omdat klassieke voeders hoofdzakelijk uit soja en vismeel bestaan en het nieuwe voeder een positieve invloed heeft op de productkwaliteit. In kader van het project wordt een productieketen opgezet tussen verscheidene partners waarbij sociale, ecologische en economische duurzaamheid centraal staan.

Duurtijd en partners

1 april 2022 – 1 april 2024

 • Inagro
 • Lambers-Seghers, divisie LSaqua
 • B-trout
 • NUSECT bvba

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘meer nieuwe eiwitten uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

stefan.teerlinck@inagro.be

Website

Proteïnen Booster | Inagro

Veldbonen, van veld tot voer

Samenvatting

Veldbonen kunnen zeer hoge eiwitopbrengsten halen en gedijen goed onder de Vlaamse klimaatomstandigheden; bijkomend kennen veldbonen voordelen voor landbouwers door

voorziene subsidies (pre-ecoregelingen), de vele jaren aan opgebouwde teeltkennis en de flexibiliteit naar toepassing toe. Het project ‘Veldbonen, van veld tot voer’ faciliteert een vergroting van het regionale veldbonenareaal in Vlaanderen, in het bijzonder in Zuid-Limburg en Vlaams-Brabant. Centraal staan hierbij duurzame samenwerkingsverbanden tussen akkerbouwers en veehouders, opdat vraag en aanbod op elkaar kunnen afgestemd worden. Door initiatieven op poten te zetten, en daarmee de globale interesse in de teelt te verhogen, zullen tot slot ook andere ketenschakels, waaronder veevoederfirma’s, de zaadveredeling en de melkindustrie, op korte termijn aansluiten en de uiteindelijke eiwittransitie vergemakkelijken.

Duurtijd en partners

1 maart 2022 – 29 februari 2024

 • 4 landbouwbedrijven: Luc Schouterden, Mathieu Steensels, Luc Salens en Wouter Saelens
 • PIBO – Campus vzw
 • APB Hooibeekhoeve
 • PVL vzw
 • Inagro
 • HoGent – Agrofoodnature
 • Boerenbond vzw

Doelstelling Vlaamse eiwitstrategie

Dit projectvoorstel draagt bij aan de doelstelling ‘duurzame diervoeders’ uit de Vlaamse eiwitstrategie

Meer info?

femke.moors@pibo.be

Website

Veldbonen, van veld tot voer | PIBO Campus (pibo-campus.be)

Delen: