Overzicht demonstratieprojecten

Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. In de demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel belang gehecht aan het doen toepassen van de nieuwe inzichten uit de projecten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Daartoe kan het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven een belangrijke hefboom zijn. In het kader van het zo goed mogelijk bereiken van het doelpubliek is samenwerking tussen partners ten zeerste aanbevolen.

De uitvoerders van de demonstratieprojecten moeten voldoen aan specifieke Communicatieverplichtingen in kader van PDPOIII. Zo moet bij elke communicatie in kader van het 'demonstratieproject duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij' volgend logo gebruikt worden:

Logo PDPO

Om demonstratieprojecten uit te voeren dient een vereniging erkend te zijn als Centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw. Meer informatie met betrekking tot deze erkenning.

Oproep 2022

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten.

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. 

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw konden tot en met dinsdag 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een aanvraag doen voor een demonstratieproject. De oproep heeft betrekking op drie thema’s: ‘Waterkwaliteit’, ‘Mentale veerkracht’ en ‘Toekomst van de veehouderij’.

Meer info rond deze thema's en hoe een project indienen vindt u bij Oproep 2022 voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten

Oproep 2021

Met de subsidiëring van acht demonstratieprojecten wil het Departement Landbouw en Visserij meer bekendheid geven aan de subsidiemaatregel van de niet productieve investeringen voor natuur en klimaat. Deze projecten liepen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022 en informeren en begeleiden de landbouwers in hun zoektocht, aanvraag en realisatie van niet productieve investeringen. Over heel Vlaanderen wordt de toepassing van deze investeringen getoond via demonstraties van concrete terreinrealisaties in pilootgebieden. Doelstellingen zijn bevordering van de biodiversiteit, habitatbescherming, erosievermindering, verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit en landschappelijke ontwikkeling.

Samenvatting van de demonstratieprojecten over niet productieve investeringen

Oproep 2020

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten.

Centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw konden bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Dit waren de thema's en de geselecteerde projecten voor demonstratieprojecten in 2020:

De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en ging ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2023.

Oproep 2019

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond vier thema’s:

Oproep 2018

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond drie thema’s:

Delen: