Wat zijn demonstratieprojecten?

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ondersteunt en stimuleert de introductie en ontwikkeling van duurzame landbouw in Vlaanderen. Daartoe subsidieert ze o.m. demonstratieprojecten duurzame landbouw. Deze demonstratieprojecten stimuleren landbouwers en tuinders om meer natuur- en milieuvriendelijke productiemethoden gebruiken, zonder dat dit negatieve bedrijfseconomische of sociale gevolgen heeft.

Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. In de demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel belang gehecht aan het doen toepassen van de nieuwe inzichten uit de projecten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Daartoe kan het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven een belangrijke hefboom zijn. In het kader van het zo goed mogelijk bereiken van het doelpubliek is samenwerking tussen partners ten zeerste aanbevolen.

De uitvoerders van de demonstratieprojecten moeten voldoen aan specifieke Communicatieverplichtingen in kader van GLB strategisch plan 2023-2027. Zo moet bij elke communicatie in kader van het 'demonstratieproject duurzame landbouw van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij' volgend logo gebruikt worden:

 

logo VRN medegefinancierd door de EU

Oproep 2023

Momenteel loopt de nieuwe oproep 2023 voor het indienen van projectvoorstellen voor demonstratieprojecten tot 15 september 2023.

Oproep 2022

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond drie thema’s:

Oproep 2021

Met de subsidiëring van acht demonstratieprojecten wil het Agentschap Landbouw en Zeevisserij meer bekendheid geven aan de subsidiemaatregel van de niet productieve investeringen voor natuur en klimaat. Deze projecten liepen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022 en informeren en begeleiden de landbouwers in hun zoektocht, aanvraag en realisatie van niet productieve investeringen. Over heel Vlaanderen wordt de toepassing van deze investeringen getoond via demonstraties van concrete terreinrealisaties in pilootgebieden. Doelstellingen zijn bevordering van de biodiversiteit, habitatbescherming, erosievermindering, verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit en landschappelijke ontwikkeling.

Samenvatting van de demonstratieprojecten over niet-productieve investeringen

Oproep 2020

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten.

Centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw konden bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij demonstratieprojecten indienen. Dit waren de thema's en de geselecteerde projecten voor demonstratieprojecten in 2020:

De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en ging ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2023.

Oproep 2019

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond vier thema’s:

Oproep 2018

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond drie thema’s:

Contacteer ons

Delen: