Oproep 2023 demonstratieprojecten

Oproep voor het indienen van projectvoorstellen demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan demonstratie van de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. 

Het thema van de oproep is ‘een klimaatrobuuste land- en tuinbouw’. Een klimaatrobuuste bedrijfsvoering is voor elke landbouwer een uitdaging. De demonstratieprojecten dragen bij tot het verminderen van de impact van landbouw op het klimaat (mitigatie) en/of tot aanpassingen aan de gevolgen van het wijzigende klimaat (adaptatie). Ze zetten in op praktische klimaatmaatregelen en stimuleren landbouwers deze toe te passen op hun bedrijf. Mogelijke onderwerpen zijn het reduceren van de methaanuitstoot bij runderen, het omgaan met de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals hitte, droogte,…, reductie van het energieverbruik, de toepassing van relevante niet productieve investeringen, slim koolstofbeheer,… De gedemonstreerde maatregelen zijn praktisch en economisch haalbaar.

Organisaties zonder commerciële doelen kunnen bij het Departement Landbouw en Visserij voorstellen voor demonstratieprojecten indienen. 

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar. De projecten lopen tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2026.

Praktische informatie

Projecten worden ingediend via de tegel ‘demonstratieproject’ op het e-loket via een Aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is te samen met een sjabloon Budgetbeheer demonstratieproject-2023. Verdere toelichting bij de oproep staat in de Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel voor demonstratieprojecten 2023.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 15 september 2023 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor het indienen via het e-loket.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de promotor/aanvrager is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan is het aangeraden om uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren. Mail ons via demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be indien u problemen ondervindt. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum de persoon van uw onderneming die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket. 

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties en oproep projecten Europese Innovatie Partnerschappen-operationele groepen.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit tot lancering van een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten.

Meer info?

demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be
Tel. 02 552 79 39

Delen: