Oproep 2022 demonstratieprojecten

Oproep voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. 

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw konden tot en met dinsdag 14 juni 2022 bij het Departement Landbouw en Visserij een aanvraag doen voor een demonstratieproject. 

Thema's

De thema’s waarrond projectvoorstellen konden worden ingediend waren:

Waterkwaliteit 

Demonstratieprojecten hebben tot doel de waterkwaliteit te verbeteren door in te spelen op de doelstellingen van de nitraatrichtlijn en/of van de kaderrichtlijn water. Zo kunnen ze onder andere methoden demonstreren om te voldoen aan het mestactieplan, om puntvervuiling bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden en om afspoeling van erfsappen te vermijden. Extra aandacht voor preventieve maatregelen is een pluspunt. 

Mentale weerbaarheid

Projecten rond ‘mentale weerbaarheid’ focussen op methoden om landbouwers mentaal weerbaarder te maken en op die manier hun welbevinden en dat van hun families verbeteren. Aandacht voor samenwerking tussen de landbouw- en zorgsector is een pluspunt.

Toekomst in de veehouderij

De veehouderij heeft een belangrijke meerwaarde in het huidig landbouwmodel maar door de milieu-impact komt de veehouder voor moeilijke vraagstukken te staan. Demonstratieprojecten ondersteunen de veehouder om de juiste richting te kiezen en onderbouwde beslissingen met lange termijn perspectief te nemen.

Hoe indienen?

Projecten werden ingediend via een aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is. Verdere toelichting bij de oproep staat in de bijhorende handleiding bij het indienen van een projectvoorstel demonstratieprojecten

Raadpleeg de handleiding bij het indienen van demonstratieprojecten via het e-loket om een demonstratieproject of een betalingsaanvraag voor een goedgekeurd demonstratieproject in te dienen via het e-loket.

De voorstellen moesten ingediend worden via e-loket, dat opengesteld werd vanaf 19 april 2022.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator en indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan moet u uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren. Mail ons via demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be indien de termijn verstreken is. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum uw werknemer, die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket.

Dien uw projectaanvraag in via de tegel ‘Demonstratieprojecten' op het e-loket.

Steunbedrag per project

Het maximumbedrag van de subsidie bedroeg 100.000 euro per project.

Uitvoeringsperiode projecten

De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedroeg maximaal twee jaar. De projecten lopen tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2025.

Meer info?

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Delen: