Ecoregeling: het actief gebruik van het bodempaspoort

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ wordt ingezet op een duurzaam bodembeheer door het gebruik van het bodempaspoort te stimuleren. Het bodempaspoort stelt bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier op perceelsniveau voor aan de landbouwer. Met deze gegevens kan de landbouwer zelf aan de slag gaan en, datagedreven, een gerichter en meer duurzaam bodembeheer uitvoeren. Dit zorgt op termijn voor een betere bodemkwaliteit en draagt bij aan de bescherming van de bodems.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau (versie 15.05.2024).

Delen: