Ecoregeling: toepassing van precisielandbouw

Door de automatische aansturing van landbouwmachines via gps of RTK-gps wordt voorkomen dat er overlapping is in de stroken waar meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegediend worden waardoor de milieu-impact ervan vermindert. Een volgende stap in de toepassing van precisielandbouw is het plaatsspecifiek toedienen van inputs op basis van perceelsgegevens (bodemgegevens, gewasbeelden of opbrengstgegevens). Hierbij wordt het plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten ondersteund. Een optimale pH is immers essentieel voor een goede opname van nutriƫnten en een parameter die relatief snel kan verbeteren.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiches:

Precisielandbouw: automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing (versie 01.02.2024)
Precisielandbouw: plaatsspecifieke bekalking (versie 01.02.2024)

Delen: