Gesloten zones – seizoensgebonden en real-time

Op 25 december 2020 stelde het Verenigd Koninkrijk zijn National Cod Avoidance Plan. Het doel is om enerzijds het herstel van de kabeljauwstock in de Noordzee te bevorderen en anderzijds de visserijindustrie te steunen om hun quotum optimaal te beheren in de lijn van de verwachte vermindering van de vangstmogelijkheden (TAC) zoals uitgezet in 2020. Vissersvaartuigen met een vismachtiging voor Britse wateren worden verwacht hier mee rekening te houden.

Seizoenssluitingen (spawning closures)

Dit is enerzijds een verlenging van de maatregelen die samen met Europese lidstaten en Noorwegen op 1 januari 2020 werden genomen ter invoering van seizoenssluitingen. Er werden toen 10 gebieden aangeduid ter herstel van kabeljauw. Downloadbare versie van de ligging van de tien seasonal spawning closures.

In de Britse vismachtiging zijn daarnaast twee gebieden opgenomen die gedeeltelijk onderdeel geworden van de Britse wateren (enkel gedeelde links van paarse lijn) en worden gesloten van 1 januari tot 1 april in kader van Cod Avoidance Plan. In deze gebieden is visserij verboden met uitzondering van pelagische visserij en zegenvisserij, maar is doorvaart toegelaten met snelheid van meer dan 6 knopen.

Seizoenssluitingen (spawning closures)
Engels sluitingscijfer Coördinaten en beschrijving Gesloten tussen
Seizoenssluiting 1 52'41.00'N 003'18.000'E - cirkel van 10 zeemijlen vanaf dit punt 1 januari en 30 april 2021
Seizoenssluiting 2 52'10.500'N 002'50.750'E - cirkel van 10 zeemijlen vanaf dit punt 1 januari en 30 april 2021

Seizoenssluitingen

Real Time closures (RTC)

Real-time closure worden aangewend om hoge aanwezigheid van paaiende kabeljauwen te beschermen. In vergelijking met seizoenale sluitingen hebben RTC het voordeel dat ze snel kunnen reageren op actuele veranderingen van de verspreiding van kabeljauw.

Real-time closure:

  • Zijn van toepassing voor alle vistuigen, behalve pelagische.
  • Worden niet ingesteld binnen de 12 mijlszone.
  • Zijn 21 dagen geldig, met optie voor verlening.
  • Hebben een afmeting van 15 x 15 nautische mijl (27,8x27,8 km²)
  • Zijn gelimiteerd tot 6 RTC tezelfdertijd.
  • Rapporteren per trek is vereist.
  • Zijn enkel van toepassing als de belangrijkste spawning closures open zijn, dus van april tot december (met uitzondering van Foula Deep (nov-dec) en Stanhope Ground (tot april) die in die periode nog steeds gesloten kunnen zijn)
  • Uitzondering gevraagd voor visserij op inktvissen

De trigger is inspectie op zee. Er worden 5 ongesorteerde kisten geïnspecteerd om te kijken naar de vangstsamenstelling. Als er >20% kabeljauw (dus meer dan 1 kist) is, wordt alles geteld. Als er op een volledige trek dan >80 kabeljauw/uur wordt opgehaald, dan wordt het gebied gesloten.

Communicatie aangaande deze real-time closures zal verlopen via UK fishing monitoring centre (FMC) dat een melding per e-mail zal uitvaardigen naar FMC’s  van andere lidstaten en zal dit op de website van de Britse overheid worden gecommuniceerd. Daarnaast zullen vaartuigen in de buurt van het sluitingsgebied direct gecontacteerd worden.

Real-time reporting, mud areas en selectiviteitstuigen

Naast real-time closures, zal er ook een systeem worden uitgerold om hoge aanwezigheden van kabeljauw te melden ("real-time reporting") en dit wordt gedeeld met vaartuigen die in dat gebied vissen. Deze vaartuigen worden dan vervolgens aangemoedigd om zich te verplaatsen.

In modderige gebieden ("mud areas") is een minimum maaswijdte van 120 mm vereist, met uitzondering voor langoustine gronden (Nephrops grounds) waar vistuigen met maaswijdte kleiner dan 120mm zijn toegelaten. Downloadbare versie van deze modderige gebieden samen met coördinaten.

Op dit moment is het gebruik van selectiviteitstuigen nog niet verplicht bovenop de reeds bestaande.

Delen: