Toegang tot Britse wateren

Vismachtigingen (Fishing autorisations)

Vismachtigingen Britse exclusief economische zone

Sinds 01/01/2021 heeft u een specifieke vismachtiging nodig om te mogen vissen in de exclusief economische zone van de Britse wateren. Deze vismachtiging wordt via de dienst Visserij en de Europese Commissie aangevraagd bij de Britse overheid. Vismachtigingen worden gepubliceerd op de website van de Britse overheid

Indien uw vaartuig niet over een tijdelijke of volledige vismachtiging beschikt, heeft het geen autorisatie om in de Britse wateren actief te zijn. Aan een dergelijke vismachtiging is regelgeving verbonden, die terug te vinden is op de website van de Britse overheid

Vismachtigingen Britse territoriale wateren

Binnen het Brexit-akkoord is bepaald dat voor ‘gekwalificeerde vaartuigen’ een vismachtiging voor de 6- tot 12-mijlszone, de Britse territoriale wateren, wordt uitgereikt. Gekwalificeerde vaartuigen zijn die vaartuigen, of hun onmiddellijke opvolger, die een historische aanwezigheid in de 12-mijls zone kunnen aantonen gedurende 4 jaar tussen 2012-2016.

Delen: