Aanvraag van een vangstcertificaat (bij export van vis en visserijproducten)

Aanvraag van een vangstcertificaat (bij export van vis en visserijproducten)

Een vangstcertificaat moet voor communautaire vangsten slechts aangevraagd worden als de vangsten geëxporteerd worden naar een derde land dat de voorlegging van dergelijk EU-vangstcertificaat verplicht stelt (momenteel Noorwegen, IJsland en Thailand [situatie op 19 februari 2010]) of indien de vangst naar een derde land wordt geëxporteerd om er daar te worden verwerkt en nadien terug naar de EU wordt geëxporteerd. 

De exporteur moet de formaliteiten verrichten.

Voor Vlaanderen werd het Agentschap Landbouw en Zeevisserij aangeduid als validerende overheid in uitvoering van art.15 (2) van verordening (EG) nr. 1005/2008.

Het aanvraagformulier vangscertificaat (in het Engels) is digitaal beschikbaar. Het aanhangsel van het aanvraagformulier, dat betrekking heeft op de transportgegevens, is ook digitaal beschikbaar.

De papieren versie van het formulier en aanhangsel zijn ook beschikbaar op verzoek bij het

Delen: