Erkende marktdeelnemer

Operatoren die het APEO-statuut hebben, worden niet verplicht om het vangstcertificaat aan de bevoegde overheid te bezorgen vóór de voorziene aankomst van zendingen visserijproducten. Operatoren zullen evenwel de bevoegde autoriteit moeten verwittigen van de aankomst van een zending visserijproducten en ze zullen de vangstcertificaten en andere documenten ter beschikking moeten houden. De controles zullen gebeuren in de gebouwen van de operator zelf.

Om erkende marktdeelnemer te worden, moet de operator voldoen aan de criteria vermeld in art. 16 (3) van verordening (EG) nr. 1005/2008.

De operator moet met name gevestigd zijn op het grondgebied van de lidstaat, hij moet een toereikend aantal invoeroperaties verrichten en een passende staat van dienst hebben. De operator moet ook een toereikend systeem hebben voor het beheer van commerciële registers, waardoor passende controles mogelijk zijn. Er moeten voorzieningen zijn wat betreft de verrichting van die controles en verificaties en, in voorkomend geval, praktische vakbekwaamheid en een aangetoonde financiële solvabiliteit.

Bijkomende voorwaarde is dat de operator eerst het AEO (douane) -statuut moet hebben.

De criteria en procedures staan verder beschreven in hoofdstuk II van verordening (EG) nr. 1010/2009.

Delen: