Wederuitvoer

De wederuitvoer van producten die onder dekking van een vangstcertificaat zijn ingevoerd, is toegestaan op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waaruit de wederuitvoer moet plaatsvinden, de afdeling wederuitvoer van het certificaat invullen. Als de visserijproducten die bestemd zijn voor de wederuitvoer slechts een gedeelte vormen van de ingevoerde producten, mag de afdeling wederuitvoer op een kopie van het vangstcertificaat ingevuld worden. .

Wederuitvoer is elke verplaatsing van eerder in het grondgebied van de Unie ingevoerde visserijproducten vanaf dat grondgebied naar elders. Het gaat om visserijproducten die geen andere behandeling ondergingen dan lossen, opnieuw laden of een behandeling om ze in goede oorspronkelijke staat te bewaren.

Voor Vlaanderen werd het Departement Landbouw en Visserij aangeduid als validerende overheid in uitvoering van art.21 (3) van verordening (EG) nr. 1005/2008.

Delen: