Overheadberegening

Overheadberegening is de meest toegepaste methode van watergeven. Hierbij wordt over het gewas beregend.

Bij overheadberegening kan gebruik gemaakt worden van regenleidingen, staande sproeiers, gietwagens of haspel en slang.

Voordelen van overheadberegening:

  • over het algemeen eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar;
  • kan ook als nachtvorstbestrijding ingezet worden;
  • de potgrond kan na het oppotten goed verzadigd worden, wat een goed contact bewerkstelligt tussen de wortels en de potgrond.

Nadelen van overheadberegening:

  • waterverlies door verdamping en kans op winddrift waardoor water verloren gaat. De omvang ervan hangt af van de windsnelheid, de druppelgrootte, de afstand tussen de sproeiers en het gewas, de vorm van het perceel en de aanwezigheid van windkeringen;
  • grotere kans op onkruid- en mosgroei op de pot, omdat de toplaag natter is dan bij andere watergeefmethoden.

Bij recirculerende systemen heeft een lage waterbenutting geen extra waterverspilling tot gevolg.

Bij het inzetten van overheadberegening zijn volgende aandachtspunten belangrijk om een negatieve invloed op het gewas te vermijden en om zoutophoping op de potten te voorkomen:

  • hoewel overheadberegening technisch de mogelijkheid biedt om meerdere malen per dag water te geven en de potgrond op een constant verzadigingsniveau te houden, is het voor het gewas beter om niet te vaak water te geven. De meeste schimmelziekten ontwikkelen zich sterker als het gewas regelmatig nat is. Daarom moet de watergift bij overheadberegening tot de vroege ochtenduren beperkt blijven. Water geven midden op de dag kan groeiremming veroorzaken door het plotselinge afkoelen en het sluiten van de huidmondjes als gevolg. Bij hoge instraling kan soms ook bladverbranding ontstaan;
  • als u dat wil kunt u oplosmeststoffen aan het water toevoegen. Doordat bij overheadberegening steeds water op de potten komt, verzout de bovenkant van de potten niet. Bij droog telen vindt in warme perioden wel zoutophoping plaats. Doorspoelen lost dit probleem op.
Delen: