Lopende verbintenissen (e-loket)

Vanaf 2023 start het nieuwe GLB met nieuwe subsidievoorwaarden en subsidiebedragen. De vroegere meerjarige agromilieumaatregelen (‘Teelt van vlinderbloemigen (VLI)’, ‘Mechanische onkruidbestrijding (MOB)’, ‘Hectaresteun voor omschakeling naar de biologische productiemethode (HOB)’ en ‘Behoud van lokale veerassen (RND en SHP)’ worden omgevormd en kunnen niet meer blijven bestaan. Daarom moet u als Vlaamse landbouwer uw keuze invullen om deze nog lopende verbintenissen stop te zetten zonder terugvordering van uitbetaalde premies of verder te zetten voor de resterende looptijd onder de nieuwe subsidievoorwaarden en subsidiebedragen.

Als u nog lopende verbintenissen heeft, verschijnt een rode bol naast 'LOPENDE VERBINTENISSEN' in de menubalk links.

Ga naar de pagina 'LOPENDE VERBINTENISSEN' met de rode bol.

  • In het scherm ‘Lopende verbintenissen’ moet u verplicht een keuze invullen voor de in de tabel getoonde verbintenis(sen).
  • Kies in de dropdown: Stopzetten zonder terugvordering of Verderzetten onder de nieuwe voorwaarden

De lopende verbintenissen van de maatregelen zonder nieuwe maatregelen in het nieuwe GLB ‘Verwarringstechniek fruitteelt (VER)’, ‘Teelt vezelvlas met verminderde bemesting (VLS)’ en ‘Hectaresteun voor voortzetting van de biologische productiemethode (HVB)’ worden in deze tabel niet getoond omdat hiervoor geen keuze mogelijk is. Deze verbintenissen moet u nog verder naleven onder de bestaande voorwaarden tot het einde van de looptijd (2023 of 2024). Ze kunnen niet zonder terugvordering stopgezet worden.

Let op: om subsidie aan te vragen voor de lopende én de nieuwe verbintenissen moet u een bijkomende bestemming invullen op de percelen. Voor de dierrassen vraagt u subsidie aan in het scherm ‘Behoud van lokale rundvee-, schapen-, geiten- en varkensrassen’.

Delen: