Downloads (e-loket)

Raadpleeg de Toelichting.

Afdrukmogelijkheden

Bij indienen worden automatisch ingediende versies (PDF's) aangemaakt van volgende afdrukken: 'Aanvraag zonder fotoplan', 'Fotoplan gegroepeerd', historiek wijzigingen (voor wijzigingsaanvragen) en grafische overlappingen (als van toepassing voor uw aanvraag).

Deze documenten kan u raadplegen/afdrukken/downloaden in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag:

  • Aanvraag zonder fotoplan (pdf);
  • Fotoplan per perceel of gegroepeerd (pdf);
  • Export naar Excel, dit document bevat een mooi overzicht van alle te raadplegen perceelinformatie in de verzamelaanvraag 2024;
  • GML-bestand. Dit bestand kan na downloaden gebruikt worden om uw aangegeven percelen in te laden binnen VEGAPLAN.

Afdrukken fotoplannen

Bij indienen wordt automatisch een ingediende versie aangemaakt van de fotoplannen van al uw percelen onder gegroepeerde vorm.

U kan ook opteren om van bepaalde percelen een aparte afdruk aan te maken. Deze percelen kan u selecteren via de selectievinkjes in de eerste kolom. Met de kolom 'exploitatie' is het mogelijk om fotoplannen per exploitatie af te drukken. Bovenaan de tabel hebt u steeds de keuze om 'per perceel' of 'gegroepeerd' af te drukken.

U kunt een onbeperkt aantal percelen selecteren om af te drukken. Vink het vakje in het kolomhoofd van de eerste kolom aan en alle percelen zijn geselecteerd om af te drukken. Klik vervolgens op de knop 'fotoplan per perceel downloaden' of 'fotoplan gegroepeerd downloaden' en u zal de linken naar de te downloaden documenten zien verschijnen. Elk document bevat maximaal 50 percelen.

Hoe de lijst van percelen sorteren?

Door op een kolomtitel te klikken, sorteert u een kolom. Bijvoorbeeld als u enkel die percelen wenst af te drukken waarop u een nateelt hebt aangegeven, sorteert u de kolom 'Nateelt', selecteer vervolgens alle percelen met een nateelt.

Sorteren op de kolom 'nieuw/gewijzigd' laat u toe om gemakkelijk een afdruk te maken van al uw nieuwe en grafisch gewijzigde percelen.

De tabel met percelen kan u eveneens exporteren naar Excel.

Delen: