Naar indienen (e-loket)

Hieronder krijgt u praktische informatie over de werking van dit onderdeel van de verzamelaanvraag. Raadpleeg de bijbehorende rubriek in de Toelichting voor meer inhoudelijke informatie.

Op deze pagina:

Een verzamelaanvraag indienen

Op de indienenpagina vindt u:

  1. een totaaloverzicht van uw resterende opmerkingen;
  2. Verklaringen
  3. een commentaarveld waar u eventueel duiding kunt geven bij uw aangebrachte wijzigingen. Let op, dit is een persoonlijk veld waarmee de administratie geen rekening zal houden. Dit informatieve veld zal zichtbaar worden op uw afdruk en in het overzicht van uw ingediende wijzigingsaanvragen.
  4. informatie over de bevestigingsmails die worden verstuurd en de mogelijkheid om de bevestigingsmails van de indiening naar meerdere e-mailadressen te sturen.
  5. Gegevensuitwisseling

Nadat u heeft ingediend krijgt u de bevestiging dat uw verzamelaanvraag succesvol werd ingediend. U ontvangt meteen ook een bevestigingsmail.

Na indiening komt u terecht in de overzichtslijst waar u de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag kan raadplegen. U zal de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag moeten openen om:

  • een afdruk te kunnen maken van uw ingediende aanvraag (dit kan ook rechtstreeks in de overzichtslijst);
  • de bijlagen bij uw aanvraag te kunnen bekijken:

Dit zijn bijlagen die u zelf toevoegde aan uw aanvraag of die het systeem automatisch aanmaakte bij het indienen van uw aanvraag:

  • Als van toepassing worden door u opgeladen bijlagen, nieuw aangegane verbintenissen en agromilieuverbintenisinfo onmiddellijk als bijlage aan uw aanvraag toegevoegd.
  • Als van toepassing worden fotoplannen, perceelsinfo en bemestingsprognose in principe na enkele minuten automatisch als bijlage bij uw ingediende aanvraag toegevoegd.

Hoe een ingediende verzamelaanvraag wijzigen?

Een ingediende verzamelaanvraag kan u wijzigen:

  • ofwel via de tegel 'verzamelaanvraag': klik op de tegel 'verzamelaanvraag'. U komt in de overzichtslijst terecht waar u voor de betreffende aanvraag via de pijl kunt doorklikken naar de alleen-lezen modus ervan. Eenmaal in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag klikt u rechts bovenaan het scherm op de knop 'wijziging starten'.

Het indienen van een wijzigingsaanvraag verloopt op dezelfde manier als het Indienen van een eerste aanvraag.

Elke wijzigingsaanvraag krijgt een indieningstijdstip.

Zolang u een wijzigingsaanvraag niet indient, blijft de voordien ingediende aanvraag gelden.

Na 15 mei kunnen ingediende bijlagen niet meer verwijderd worden.

Tijdig indienen van wijzigingen

Sinds 2020 zullen opgestarte wijzigingen gedurende een beperkte periode kunnen worden ingediend. Dit om te vermijden dat u gebruik maakt van verouderde gegevens.

Concreet zal een wijziging – dus na het indienen van de initiële verzamelaanvraag -tot en met 31 mei binnen de 4 kalenderdagen en uiterlijk 31 mei moeten worden ingediend. Indien de opgestarte wijziging langer blijft openstaan, zal deze na 4 kalenderdagen worden geblokkeerd. De reeds aangebrachte aanpassingen kunnen worden geconsulteerd onder 'Overzicht – Wijzigingen in deze versie'. Deze aanpassingen zijn niet ingediend en zullen moeten worden aangebracht in een nieuwe wijziging. Een nieuwe wijziging kan pas worden opgestart nadat de geblokkeerde wijziging werd verwijderd. Dat is

mogelijk in het overzicht van de verzamelaanvraag op het e-loket of via de knop 'Aanvraag verwijderen' onderaan in het menu in de geblokkeerde versie.

Na 31 mei moet een wijziging binnen de 2 kalenderdagen worden ingediend. Na 2 kalenderdagen wordt de versie geblokkeerd.

De initiële, niet ingediende versie van uw dossier wordt nooit geblokkeerd.

Na 31 december kunt u niets meer aanpassen en geen versie meer indienen, ook de eerste versie niet.

Periodes waarin u wijzigingen kan indienen

Meer informatie over de periodes waarin u wijzigingen kan indienen, vindt u terug bij Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag.

Controle op een bedrijf

De landbouwer die een verzamelaanvraag indient, moet er zich van bewust zijn dat zijn bedrijf of zijn aanvraag kan onderworpen worden aan een controle ter plaatse. Deze controle kan zowel aangekondigd als onaangekondigd gebeuren en heeft tot doel de gegevens uit de verzamelaanvraag te vergelijken met de werkelijke situatie ter plaatse en de naleving van alle verbintenissen en verplichtingen na te gaan. De controleagent mag daartoe alle relevante percelen en gebouwen (stallen, loodsen, enz.) betreden, met uitzondering van het woongedeelte van de landbouwer. Er wordt geprobeerd, door verschillende instanties, om zoveel mogelijk controles samen uit te voeren. Daarnaast kan de controleagent alle documenten opvragen die nuttig worden geacht voor zijn controleopdracht. Het maakt niet uit of dergelijke documenten bij de landbouwer zelf of bij een derde worden opgevraagd.

De landbouwer moet er zich ook van bewust zijn dat bij het verhinderen of weigeren van een controle de steunaanvraag afgewezen kan worden.

Delen: