Tabellen bij de verzamelaanvraag 2024

Op deze webpagina kunt u alle tabellen terugvinden die verband houden met de verzamelaanvraag 2024. Indien er aanpassingen gebeuren aan de tabellen zullen deze in het groen staan en achteraan de tabel worden opgelijst.

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van het agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met ons.

Contactgegevens

Perceelsaangifte en teeltcodes

Combinatietabellen in kader van dubbele financiering

 

 

Delen: