Interventies

Een van de principes van de gemeenschappelijke marktordening in de landbouwsector is de regeling voor de marktinterventie, nl de openbare interventie en de steun aan de particuliere opslag, zoals bepaald in Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013.

Als interventieorgaan kan Landbouw en Visserij op twee manieren handelen in Vlaanderen om de landbouwmarkten te ondersteunen en ongewenste dalingen van de prijzen te voorkomen:

  • In het kader van de particuliere opslag, door steun te verlenen aan de marktdeelnemers die landbouwproducten tijdelijk uit de markt nemen en opslaan. Wanneer de marktsituatie erom vraagt, kan de Europse Unie beslissen om steun te verlenen aan de particuliere opslag van boter, mageremelkpoeder, kaas, varkensvlees, suiker, rundsvlees, schapen- en geitenvlees.
  • In het kader van de openbare interventie, kunnen boter, mageremelkpoeder en granen (zachte tarwe en gerst) aangekocht en opgeslagen worden voor rekening van de Europese Unie. Als de marktsituatie erom vraagt, kan de maatregel ook worden toegepast voor rundvlees.

Als de marktsituatie opnieuw gunstig is en de Europese Unie hiertoe beslist, kunnen de voorheen aangekochte en opgeslagen producten opnieuw aangeboden worden op de markt.

Particuliere opslag vlees

Mededeling Particuliere Opslag Varkensvlees 2022 - MARKT-IVT-POV-2022-01

Contact: info@lv.vlaanderen.be

Openbare interventie mageremelkpoeder

Er is momenteel geen openbare interventie mageremelkpoeder.

Openbare interventie boter

Er is momenteel geen Openbare interventie boter.

Certificering

Delen: