Nieuws uit beheerscomités

In het kader van de transparantie van het beleid en opdat stakeholders sneller en tijdig kunnen inspelen op eventuele nieuwe regels en evoluties op de markt, brengen we hier informatie over nieuwe beslissingen of de stand van zaken bij belangrijke besprekingen in de beheerscomités:

De officiële verslagen zijn (in het Engels) beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Contactgegevens

Delen: