Prijs- en marktinfo pluimvee & eieren

Op deze pagina vindt u de marktprijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector.

Marktprijzen pluimvee- en eiersector

Marktinfo pluimvee- en eiersector

EU Poultry meat market presentations and prices (externe website, nieuw venster)

De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de pluimveesector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

EU Egg market presentations and prices (externe website, nieuw venster)

De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de eiersector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.

Delen: