Fokkerij pluimvee

Op deze pagina:

Bedrijven met een capaciteit vanaf 1.000 broedeieren of vanaf 100 stuks selectie- en vermeerderingspluimvee voor kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en/of parelhoenders moeten beschikken over een zoötechnische erkenning. De erkenning in kwestie wordt afgeleverd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse Overheid.

Er wordt een erkenning verleend voor de volgende gespecialiseerde pluimveebedrijven:

  1. broeierijen;
  2. selectiebedrijven;
  3. vermeerderingsbedrijven.

De erkende bedrijven registreren hun activiteiten en leveren statistische informatie aan de overheid voor het Europees marktbeleid.

Wetgeving

  • Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee (PB L 168 van 28.6.2008, blz. 5–16)
  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren 

Erkende organisatie

Coördinerende vereniging voor fokkerij van bedrijfspluimvee en -konijnen:

VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders

Voorzitter:
Danny Coulier
Gemeneweg 5, 8691 Leisele
Tel. 058 299 377 - GSM 0475 854 205
danny_coulier@telenet.be

Secretaris:
Jolien Lafaut
Oostendsesteenweg 217a, 8000 Brugge
GSM 0474 61 98 08
secretariaat@pluimvee.be
www.pluimvee.be

Erkende bedrijven

Erkende gespecialiseerde pluimveebedrijven:

 

Aanvraag erkenning

De exploitant van een gespecialiseerd pluimveebedrijf (broeierij, selectiebedrijf, vermeerderingsbedrijf) moet een verzoek om erkenning aanvragen op een daartoe bestemd formulier.

De aanvragen tot erkenning kunnen met het volgende formulier rechtstreeks aan de dienst bezorgd worden:

Wijziging gegevens of stopzetting activiteit

De exploitant van een erkend gespecialiseerd pluimveebedrijf moet elke wijziging aan gegevens die in het aanvraagformulier vermeld staan, binnen 15 dagen meedelen aan de dienst op een speciaal daarvoor bestemd formulier. De exploitant moet de stopzetting van activiteiten eveneens melden aan de dienst.

De wijziging van gegevens of de stopzetting van activiteit kan met het volgende formulier aan de dienst bezorgd worden:

Statistieken

Raadpleeg de website landbouwcijfers voor de maandelijkse statistieken over de inleg, de opzet en de handel van broedeieren en eendagskuikens.

2020

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / FebruariJanuari

2019

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / Februari / Januari

2018

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / FebruariJanuari

2017

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / Februari / Januari / 

2016

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / Februari / Januari

2015

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / Februari / Januari

2014

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / Februari / Januari

2013

December / November / Oktober / September / Augustus / Juli / Juni / Mei / April / Maart / FebruariJanuari

Delen: