Genetische diversiteit

Genetische diversiteit pluimvee & konijnen: naast de fokkersverenigingen die zich bezighouden met de selectie en veredeling van de gangbare en economisch belangrijke landbouw- huisdierrassen, zijn ook verenigingen erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen.

Organisaties

  • Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is erkend voor het vereenvoudigd beheer voor de fokkerij van Belgische rassen van neerhofdieren.
  • Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren (VIVFN) is erkend voor het bijhouden van het register van een aantal inheemse pluimvee- en konijnenrassen. Deze vereniging organiseert en coƶrdineert programma's voor het beheer van de pluimvee- en konijnenrassen in Vlaanderen en de instandhouding van de genetische hulpbronnen van de Belgische pluimvee- en konijnenrassen.
Delen: