Genetische diversiteit

Genetische diversiteit pluimvee & konijnen: naast de fokkersverenigingen die zich bezighouden met de selectie en veredeling van de gangbare en economisch belangrijke landbouw- huisdierrassen, zijn ook verenigingen erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen.

Organisaties

Delen: