Voedselverlies

Op 23 april 2021 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ definitief goed. Dit actieplan werd zowel door minister van Landbouw Hilde Crevits als minister van Omgeving Zuhal Demir naar voren geschoven.

Wat staat in dit actieplan? 

Het actieplan werd samen met stakeholders opgemaakt. Centraal staan het sluiten van de kringlopen van voedselverlies en biomassa(rest)stromen. OVAM trekt het actieplan - het Departement Landbouw en Visserij werkt mee aan het luik preventie voedselverlies.  

Drie materiaalkringlopen staan centraal: 

  • kringloop 1: voedselverlies en -(rest)stromen van producent tot en met consument
  • kringloop 2: biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en landschapsbeheer
  • kringloop 3: hout(rest)stromen van industrie en huishoudens

En het actieplan steunt op de algemene principes van een circulaire keten, namelijk: 

  • meer preventie, minder verlies
  • beter sorteren en inzamelen
  • meer hoogwaardige valorisatie

Zo willen we het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken én meer kansen creëren voor duurzaam (her)gebruik van biomassa en biomassareststromen. 

Er wordt verder gewerkt op eerdere plannen, namelijk: de Vlaamse ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020’ en het actieplan ‘Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020’. En er is natuurlijk een sterke interactie met andere Vlaamse beleidsplannen (bv. Vlaams beleidsplan bio-economie, Vlaams voedselbeleid, Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030, Vlaamse klimaatstrategie 2050. 

Het actieplan linkt op verschillende manieren met het Europese beleidskader. Het onderschrijft de Europese strategie bio-economie uit 2018 en onder de Green Deal vallen verschillende initiatieven die relevant zijn voor dit actieplan. Daarnaast dragen de actieprogramma’s van dit actieplan bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met als focus SDG12: Verantwoorde Consumptie en Productie.  

Concreet rond preventie voedselverlies 

De hele keten streeft er in dit actieplan naar om 30% van de voedselverliezen te voorkomen, te herverwerken (als voedsel) of hoogwaardiger te valoriseren ten opzichte van 2015. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbank, sociale organisaties, enz. blijft belangrijk, maar er komen ook preventie- en valorisatieacties in de voedselketen (van producent tot en met consument). Van ieder van ons worden inspanningen verwacht. 

Meer lezen? 

Illustratie hand met vuilbak gooit voedsel en spullen weg

Delen: