Kalender

Alles bekijken
01
jul
2024
EXCURSIE
Hoe pak ik de overname van een landbouwbedrijf aan? Studiedag voor jonge landbouwers en landbouwstudenten
Lees meer

Voedselwerven

Voedselwerven zijn beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingen binnen de Vlaamse overheid rond specifieke voedseltopics, waarbij geprobeerd wordt op innovatieve wijze en in nauwe samenwerking met stakeholders vooropgestelde doelstellingen te halen. 

De voedselwerven kunnen dan ook beschouwd worden als belangrijke eerste bouwstenen voor de Vlaamse voedselstrategie, die de verschillende werven, beleidskaders en stakeholderinitiatieven met elkaar verbindt en op te vullen hiaten identificeert.  

Lopende voedselwerven

Afgeronde voedselwerven

Netwerk Voedselbeleid

Voedselwerven vloeien voort uit de samenwerking tussen verschillende Vlaamse entiteiten. Het Netwerk Voedselbeleid bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid die in hun beleidswerking in aanraking komen met het thema voedsel en/of er initiatieven rond hebben lopen. Het netwerk werd opgericht om binnen de Vlaamse overheid beleidsdomeinoverschrijdend samen te werken rond voedsel. De leden wisselen kennis uit, stemmen af bij projecten of processen, zetten individuele acties of samenwerkingen op en gaan in dialoog met stakeholders en andere overheden.

Volgende entiteiten nemen deel aan het Netwerk Voedselbeleid:

  • Landbouw en Zeevisserij: Agentschap Landbouw en Zeevisserij, VLAM  
  • Omgeving: Departement Omgeving, VLM, OVAM, Vlaanderen Circulair  
  • Economie, Wetenschap en Innovatie: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, VLAIO  
  • Werk en Sociale Economie: Departement Werk en Sociale Economie  
  • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Departement Zorg, Vlaams Instituut Gezond Leven  
  • Onderwijs en Vorming: Departement Onderwijs en Vorming  
  • Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Toerisme Vlaanderen, Agentschap Facilitair Bedrijf 

In het rapport Voedselwerven in actie. Achtergrondrapport bij Go4Food. Een Vlaamse voedselstrategie voor morgen (2022) stellen we de verschillende voedselwerven voor.

Voedselverlies - winterfruit, appels peren
Delen: