Voedselwerven

Binnen de Vlaamse overheid is al enkele jaren het besef gegroeid dat samenwerking rond voedsel over verschillende beleidsdomeinen heen nodig is. Na enkele jaren van informeel overleg en afstemming, werd daarom het Netwerk Voedselbeleid opgericht.  
 
Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid die in hun beleidswerking in aanraking komen met het thema voedsel en/of er initiatieven rond hebben lopen. Het netwerk werd opgericht om binnen de Vlaamse overheid beleidsdomeinoverschrijdend samen te werken rond voedsel. De leden wisselen kennis uit, stemmen af bij projecten of processen, zetten individuele acties of samenwerkingen op en gaan in dialoog met stakeholders en andere overheden.

Volgende entiteiten nemen deel aan het Netwerk Voedselbeleid:

 • Landbouw en Visserij: Departement Landbouw en Visserij, VLAM  
 • Omgeving: Departement Omgeving, VLM, OVAM, VMM, Vlaanderen Circulair  
 • Economie, Wetenschap en Innovatie: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, VLAIO  
 • Werk en Sociale Economie: Departement Werk en Sociale Economie  
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaams Instituut Gezond Leven  
 • Onderwijs en Vorming: Departement Onderwijs en Vorming  
 • Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Toerisme Vlaanderen, Agentschap Facilitair Bedrijf 

Deze samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van ‘voedselwerven’. Voedselwerven zijn Vlaamse beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingen rond specifieke voedseltopics, waarbij geprobeerd wordt op innovatieve wijze en in nauwe samenwerking met stakeholders vooropgestelde doelstellingen te halen. Momenteel zijn er 13 voedselwerven lopende.

In voorliggend rapport stellen we de verschillende voedselwerven voor:

 • Geïntegreerde onderzoeksagenda (Fit4Food 2030 Policy Lab)  
 • Integratie milieuverantwoorde voeding in voedingsdriehoek  
 • Geïntegreerde schoolaanpak  
 • Programma Voedsel+Land+Schap  
 • Vlaamse eiwitstrategie  
 • Strategisch plan culinair Vlaanderen & Vlaams Culinair Centrum  
 • Werkagenda voedselketen Vlaanderen Circulair  
 • Voedselomgeving  
 • Actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair  
 • Charter lokale voeding  
 • Lokaal en circulair voedselbeleid  
 • Strategische visie korte keten  
 • Strategisch plan biologische landbouw  

Ondanks het feit dat de voedselwerven zich initieel ontwikkelden zonder een gemeenschappelijke (beleids)visie op en agenda voor het voedselsysteem, kwam dit toch naar voren als een belangrijke uitdaging voor de toekomst.  De voedselwerven kunnen dan ook beschouwd worden als belangrijke eerste bouwstenen voor de Vlaamse voedselstrategie, die de verschillende werven, beleidskaders en stakeholderinitiatieven met elkaar verbindt en op te vullen hiaten identificeert.  

Voedselwerven in actie. Achtergrondrapport bij Go4Food. Een Vlaamse voedselstrategie voor morgen

Voedselverlies - winterfruit, appels peren
Delen: