Europese kwaliteitssystemen

Europa zet sterk in op de kwaliteit van landbouwproducten en levensmiddelen. Kwaliteitsvolle producten versterken immers de reputatie van onze landbouw en kunnen het concurrentievermogen van de Europese landbouw verhogen.

De EU-wetgeving stelt dan ook strenge eisen aan alle in Europa geproduceerde landbouwproducten. Daarnaast bestaan er afzonderlijke kwaliteitsregelingen die aanduiden dat bepaalde producten volgens een bepaalde wijze gekweekt of geproduceerd zijn of aan specifieke kwaliteitseisen voldoen.

Binnen deze specifieke kwaliteitssystemen zijn er enerzijds de regelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, anderzijds de regelingen voor wijn en gedistilleerde dranken:

• Landbouwproducten en levensmiddelen

  • Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA)
  • Gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)

• Wijn en gedistilleerde dranken:

  • Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA)

EU-website: https://ec.europa.eu/agriculture/quality.

Het kwaliteitsbeleid van de EU is erop gericht de namen van specifieke producten te beschermen om hun unieke kenmerken, die verband houden met hun geografische oorsprong, en hun traditionele knowhow te promoten. Geografische aanduidingen worden erkend als een intellectuele eigendom. Dit betekent dat deze producten worden beschermd tegen elk misbruik, nabootsing of voorstelling, zelfs indien de beschermde benaming is vergezeld van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke, ook wanneer deze producten als ingrediënten worden gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat er geen obstakels zijn voor de bescherming van een product moet iedereen met een rechtmatig belang de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de bescherming van dit product.

Daarom wordt periodiek volgende Excel regelmatig geactualiseerd om mee te delen welke producten een bescherming aanvragen. Op die manier kan een eventueel bezwaar door een belanghebbende worden ingediend.

Delen: