Voedselkwaliteitsregelingen

De Vlaamse overheid stimuleert op een actieve wijze de erkenning van voedselkwaliteitssystemen. Deze systemen voldoen niet alleen aan alle wettelijke vereisten maar ook aan de bovenwettelijke vereisten die de houder van het voedselkwaliteitssysteem opgenomen heeft in een lastenboek. De uitvoering van het lastenboek in kwestie wordt gecontroleerd door een externe controleorganisatie.

Op deze pagina:

Procedure

De erkenning van een voedselkwaliteitsregeling verloopt in twee fasen:

 • De erkenning als centrum voor meer duurzame landbouw van de organisatie die de voedselkwaliteitsregeling beheert;
 • De erkenning van het lastenboek van de voedselkwaliteitsregeling.

De erkenning als centrum voor duurzame landbouw kan verleend worden aan organisaties die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het decreet van 3 maart 2004. Deze voorwaarden betreffen o.m. de aantoonbare representativiteit in Vlaanderen, voldoende expertise, waarborgen voor een adequate organisatie en planning.

De erkenning van een lastenboek verloopt in de volgende stappen:

 • indiening van het lastenboek door het centrum;
 • advies over het lastenboek door een expertencollege samengesteld door de minister;
 • erkenning van het lastenboek door de minister.

Erkende organisaties

In het kader van voedselkwaliteitsregelingen moeten de organisatie die het lastenboek van de voedselkwaliteitsregeling beheert, erkend zijn als centrum voor meer duurzame landbouw. De hierna vermelde organisaties zijn erkend als centra voor meer duurzame landbouw.

Belpork vzw

Ministerieel besluit van 17 mei 2006 betreffende de erkenning van Belpork vzw als centrum voor duurzame landbouw in het kader van voedselkwaliteitsregelingen

Kwaliteitsverantwoordelijke: Liesbet Pluym

Belpork vzw
Koning Albert II-laan 15 bus 412, 1210 Brussel
Tel. 02 552 81 44
info@belpork.be
www.belpork.be

Belbeef vzw

Ministerieel besluit van 17 mei 2006 betreffende de erkenning van Belbeef vzw als centrum voor duurzame landbouw in het kader van voedselkwaliteitsregelingen

Kwaliteitsverantwoordelijke: Tom De Winter

Belbeef vzw
Bolwerklaan 21/bus 37, 1210 Brussel
Tel. 02 880 22 07
tom.de.winter@belbeef.be
www.belbeef.be

IKM-Vlaanderen vzw

Ministerieel besluit van 17 mei 2006 betreffende de erkenning van IKM-Vlaanderen vzw als centrum voor duurzame landbouw in het kader van voedselkwaliteitsregelingen

Kwaliteitsverantwoordelijke: Koen Lommelen

IKM Vlaanderen vzw
Haagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier
Tel. 078 15 47 10
info@ikm.be
www.ikm.be

Belplume vzw

Ministerieel besluit van 17 mei 2006 betreffende de erkenning van Belplume vzw als centrum voor duurzame landbouw in het kader van voedselkwaliteitsregelingen

Kwaliteitsverantwoordelijke: Liesbet Pluym

Belplume vzw
Koning Albert II-laan 15 bus 411, 1210 Brussel
Tel. 02 552 80 54
info@belplume.be
www.belplume.be

Promotie Belgisch Kalfsvlees vzw

Ministerieel besluit van 5 mei 2009 betreffende de erkenning van Promotie Belgisch Kalfsvlees vzw als centrum voor duurzame landbouw in het kader van voedselkwaliteitsregelingen.

Kwaliteitsverantwoordelijke: Ann Truyen

Promotie Belgisch Kalfsvlees vzw
Korsele 70, 9667 Horebeke
Tel. 055 49 99 70
anntruyen@skynet.be

Erkende voedselkwaliteitsregelingen

 • BePork, kwaliteitslabel voor vers varkensvlees, beheerd door Belpork vzw
 • Meesterlyck, kwaliteitslabel voor vleeswaren op basis van varkensvlees, beheerd door Belpork vzw
 • Belbeef, kwaliteitslabel voor rundvlees, beheerd door Belbeef vzw
 • IKM, integrale kwaliteitszorg melk, beheerd door IKM-Vlaanderen vzw
 • Belplume, integrale kwaliteitsbeheersing braadkip, beheerd door Belplume vzw
 • Belgian Controlled Veal, kwaliteitslabel voor kalfsvlees, beheerd door Promotie Belgisch Kalfsvlees vzw

Wetgeving

 • Decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, gewijzigd bij het decreet van 22 april 2005.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999.
 • Ministerieel besluit van 17 juli 2006 tot samenstelling van het expertencollege, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999.
 • Ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen.
 • Ministerieel besluit van 3 juni 2009 houdende de erkenning van de voedselkwaliteitsregeling “Belgian Controlled Veal”.
Delen: