Actieve landbouwer

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt er enkel directe inkomenssteun en bepaalde Pijler-II -steun gegeven aan ‘GLB-actieve landbouwers’.De definitie van een niet GLB-actieve landbouwer en de gevolgen hiervan en het verschil tussen een actief landbouwernummer hebben en GLB-actief zijn, vindt u in volgende fiche:

Fiche GLB-actieve landbouwer

Door middel van een verklaring door een erkend accountant kan een niet GLB-actieve landbouwer tegenbewijs indienen bij de buitendienst.

Verklaring door een erkend accountant