Actieve landbouwer

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgen alleen ‘GLB-actieve landbouwers’ directe inkomenssteun en bepaalde Pijler-II-steun.

Lees meer over de definitie van een niet-GLB-actieve landbouwer en de gevolgen hiervan, en het verschil tussen een actief landbouwernummer hebben en GLB-actief zijn: Fiche GLB-actieve landbouwer (versie 28.09.2020)

Door een verklaring van een erkend accountant kan een niet-GLB-actieve landbouwer tegenbewijs indienen bij de buitendienst. Verklaring door een erkend accountant (versie 09.10.2020)