Extra formulieren

Hier vindt u alle formulieren terug waarvan in de verschillende fiches sprake is:

Formulier Toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van percelen - 2022 (versie 01.02.2022)

Formulier Teeltfiche mechanische onkruidbestrijding - 2022 (versie 01.02.2022)

Formulier Gebruik van een perceel van een particulier enkel voor bemestingsrechten - 2022 (versie 01.02.2022)

Formulier Vergroening EAG - 2022 (versie 01.02.2022)

Formulier melding hennepteelt (versie 01.02.2022)

Invulformulier melding hennepteelt (versie 01.02.2022)

Formulier Overdracht agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht - 2022 (versie 01.02.2022)

Verklaring op eer - niet aangegeven percelen landbouwgrond - 2022 (versie 06.05.2022)

Formulier aanvullende verklaring op papier - 2022 (versie 17.05.2022)

Formulier aankoop-verkoopcontract vlas 2022 met bestemming VLS (versie 01.02.2022)

Invulformulier aankoop-verkoopcontract vlas 2022 met bestemming VLS (versie 01.02.2022)

Formulier contract loonverwerking vlas 2022 met bestemming VLS (versie 01.02.2022)

Invulformulier contract loonverwerking vlas 2022 met bestemming VLS (Versie 01.02.2022)

Formulier verwerkingsverbintenis vlas 2022 met bestemming VLS (versie 01.02.2022)

Invulformulier verwerkingsverbintenis vlas 2022 met bestemming VLS (versie 01.02.2022)

Formulier ‘Aankoop-/verkoopcontract vlas 2023 met bestemming VLS’ (versie 2021): dit formulier kan dan worden gebruikt om het contract op te maken in het najaar 2022. Hierbij kan het perceel reeds worden gelokaliseerd aan de hand van de GPS coördinaten. Het perceelsnummer kan echter in 2022 pas worden ingevuld en het formulier ingediend samen met de verzamelaanvraag 2022. --> Dit formulier zal later worden toegevoegd