Extra formulieren

Hier vindt u alle formulieren terug waarvan in de verschillende fiches sprake is:

Formulier Toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van percelen - 2021 (versie 29.01.2021)

Formulier Teeltfiche mechanische onkruidbestrijding - 2021 (versie 29.01.2021)

Formulier Gebruik van een perceel van een particulier enkel voor bemestingsrechten - 2021 (versie 16.03.2021)

Formulier Vergroening EAG - 2021 (versie 29.01.2021)

Formulier melding hennepteelt (versie 29.01.2021)

Invulformulier melding hennepteelt (versie 29.01.2021)

Formulier Overdracht agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht - 2021 (versie 02.07.2021)

Verklaring op eer - niet aangegeven percelen landbouwgrond - 2021 (versie 29.01.2021)

Formulier aanvullende verklaring op papier - 2021 (versie 22.02.2021)

Formulier aankoop-verkoopcontract vlas 2021 met bestemming VLS (versie 29.01.2021)

Invulformulier aankoop-verkoopcontract vlas 2021 met bestemming VLS (versie 29.01.2021)

Formulier contract loonverwerking vlas 2021 met bestemming VLS (versie 29.01.2021)

Invulformulier contract loonverwerking vlas 2021 met bestemming VLS (Versie 29.01.2021)

Formulier verwerkingsverbintenis vlas 2021 met bestemming VLS (versie 29.01.2021)

Invulformulier verwerkingsverbintenis vlas 2021 met bestemming VLS (versie 29.01.2021)

Formulier ‘Aankoop-/verkoopcontract vlas 2022 met bestemming VLS’ (versie 2021): dit formulier kan dan worden gebruikt om het contract op te maken in het najaar 2021. Hierbij kan het perceel reeds worden gelokaliseerd aan de hand van de GPS coördinaten. Het perceelsnummer kan echter in 2022 pas worden ingevuld en het formulier ingediend samen met de verzamelaanvraag 2022. --> Dit formulier zal later worden toegevoegd