Extra formulieren

Hier vindt u alle formulieren terug waarvan in de verschillende fiches sprake is:

Formulier Toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van percelen - 2020 (versie 26.03.2020)

Formulier Teeltfiche mechanische onkruidbestrijding - 2020 (versie 31.01.2020)

Formulier Gebruik van een perceel van een particulier enkel voor bemestingsrechten - 2020 (versie 26.03.2020)

Formulier Vergroening EAG - 2020 (versie 31.01.2020)

Formulier melding hennepteelt (versie 31.01.2020)

Invulformulier melding hennepteelt (versie 31.01.2020)

Formulier Overdracht agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht - 2020 (versie 31.01.2020)

Verklaring op eer - niet aangegeven percelen landbouwgrond - 2020 (versie 26.03.2020)

Formulier aankoop-verkoopcontract vlas 2019 met bestemming VLS (versie 31.01.2020)

Invulformulier aankoop-verkoopcontract vlas 2020 met bestemming VLS (versie 31.01.2020)

Formulier contract loonverwerking vlas 2020 met bestemming VLS (versie 31.01.2020)

Invulformulier contract loonverwerking vlas 2020 met bestemming VLS (Versie 31.01.2020)

Formulier verwerkingsverbintenis vlas 2020 met bestemming VLS (versie 26.03.2020)

Invulformulier verwerkingsverbintenis vlas 2020 met bestemming VLS (versie 26.03.2020)

Formulier ‘Aankoop-/verkoopcontract vlas 2021 met bestemming VLS’ (versie 2020): dit formulier kan dan worden gebruikt om het contract op te maken in het najaar 2020. Hierbij kan het perceel reeds worden gelokaliseerd aan de hand van de GPS coördinaten. Het perceelsnummer kan echter in 2021 pas worden ingevuld en het formulier ingediend samen met de verzamelaanvraag 2021. --> Dit formulier zal later worden toegevoegd