Genetische diversiteit

Genetische diversiteit pluimvee & konijnen: naast de fokkersverenigingen die zich bezighouden met de selectie en veredeling van de gangbare en economisch belangrijke landbouw- huisdierrassen, zijn ook verenigingen erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen.

Organisaties

  • Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is erkend voor het vereenvoudigd beheer voor de fokkerij van Belgische rassen van neerhofdieren.
    website (nieuw venster): www.sle.be

  • Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren (VIVFN) is erkend voor het bijhouden van het register van een aantal inheemse pluimvee- en konijnenrassen. Deze vereniging organiseert en coördineert programma's voor het beheer van de pluimvee- en konijnenrassen in Vlaanderen en de instandhouding van de genetische hulpbronnen van de Belgische pluimvee- en konijnenrassen.
    website (nieuw venster): www.neerhofdieren.be

    Overzicht van 75 Belgische rassen van neerhofdieren (konijnen, cavia's, grote hoenders, krielen, duiven, parkvogels, watervogels): website (nieuw venster): www.neerhofdieren.be/neerhofdieren/index.htm

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Katrien Nijs | Tel. 02 552 78 87 |  katrien.nijs@lv.vlaanderen.be