Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA) voor wijn

Op deze pagina:

Beschermde benamingen: BOB en BGA

Een wijn kan beschermd worden als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of als beschermde geografische aanduiding (BGA).

Het verband tussen de wijn en zijn geografische oorsprong is groter bij een BOB dan bij een BGA. Voor BOB-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op zowel natuurlijke als menselijke factoren. Voor BGA-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op natuurlijke en/of menselijke factoren. Bij een BOB zijn alle druiven waarvan de wijn gemaakt is afkomstig uit dat geografische gebied, bij een BGA moet slechts 85 % van de gebruikte druiven uit het gebied afkomstig zijn.

In het informatiedocument over de procedure voor een nieuwe beschermingsaanvraag worden de verschillen tussen een BOB en BGA meer uitgebreid beschreven en kan u ook de relevante wetgeving terugvinden.

In Vlaanderen hebben momenteel zes wijnen een beschermde benaming, waarvan vijf een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en één een beschermde geografische aanduiding (BGA). Elk van deze beschermde benamingen wordt ondersteund door een productdossier dat de voorwaarden en eigenschappen samenvat:

Hoe een erkenningsaanvraag voor een BOB of BGA indienen?

Wanneer u als wijnbouwer een wijn van een bepaald jaar (met name een lotnummer) wil laten erkennen als BOB of BGA, moet u hiervoor een erkenningsaanvraag invullen en bij voorkeur per e-mail opsturen naar het secretariaat van de erkenningscommissie (wijn@lv.vlaanderen.be). Gebruik hiervoor het formulier voor de erkenningsaanvraag. Op de erkenningsaanvraag duidt u aan op welke proefsessie u de wijn wenst aan bieden. Raadpleeg hiervoor de kalender met de proefsessies en hou rekening met de uiterste indieningsdata.

Er moeten 5 stalen worden genomen per lotnummer, in de regel van reeds gebottelde flessen. De kosten verbonden aan de erkenningsprocedure (=kosten van de chemische analyse en werkingskosten van het organoleptisch onderzoek) worden jaarlijks gefactureerd. Deze kosten kunnen variëren, maar werden laatst vastgelegd op 70 Euro per aanvraag per wijn.

U kan de benaming van een BOB of BGA pas op het etiket van een wijn van een bepaald jaar vermelden als voldaan is aan de eisen van het productdossier en na de goedkeuring door de erkenningscommissie wijn.

Per jaar organiseert dze erkenningscommissie een aantal proefsessies waarbij ze de wijn beoordeelt op uiterlijk voorkomen (kleur en klaarheid), geur en smaak.

Het eigenlijke proeven gebeurt op anonieme stalen en in stilte. Voor de stemming worden er geen gegevens over de betrokken wijn meegedeeld behalve deze met betrekking tot de filtering. De stemming is bovendien anoniem.

Tip: Omdat de formulieren voor erkenningsaanvragen en voor oogst- en voorraadaangifte invulvakken en vooraf gedefinieerde keuzelijsten bevatten, raden wij u aan om deze niet af te drukken, maar in te vullen via uw computer (keuzelijsten/invulvakken activeert u door deze in het formulier aan te klikken).

Bovendien moet u elk jaar uiterlijk op 20 december uw oogst- en voorraadaangifte voor het lopende wijnoogstjaar bij voorkeur per e-mail indienen bij het secretariaat van de erkenningscommissie (wijn@lv.vlaanderen.be). Gebruik hiervoor het formulier voor oogst- en voorraadaangifte.

Hoe een nieuwe beschermingsaanvraag voor een BOB of BGA indienen?

Een producentengroepering kan de bescherming van een benaming, als BOB of BGA, aanvragen via een beschermingsaanvraag. Het sjabloon hiervoor kan u steeds opvragen bij het secretariaat van de erkenningscommissie wijn (contactgegevens onderaan deze pagina).

Een beschermingsaanvraag bestaat uit verschillende stappen, zowel op Vlaams als op Europees niveau. De finale goedkeuring gebeurt door de Europese Commissie. De verschillende stappen in de procedure worden in het informatiedocument over de procedure voor een nieuwe beschermingsaanvraag beschreven.

Aanzuren mogelijk voor oogstjaar 2018

Europa verbiedt voor onze wijnbouwzone het oenologisch procedé van aanzuren bij het maken van wijn. De lidstaat mag echter een uitzondering toestaan indien zich uitzonderlijke weersomstandigheden hebben voorgedaan.

KMI gegevens geven aan dat de zomermaanden, en vooral juli als zeer uitzonderlijk kunnen worden beschouwd inzake ondermeer droogte en zonneschijnduur en hiermee samenhangend de hoge nachttemperatuur, waardoor er sprake is van een grotere zuur afbouw.

Gezien deze uitzonderlijke weersomstandigheden wordt aan de Vlaamse wijnbouwers toegelaten om voor oogstjaar 2018 de behandeling van aanzuring mogelijk te maken.

Hiervoor dient de wijnbouwer rekening te houden met volgende modaliteiten:

  • Verse druiven, druivenmost, gedeeltelijk gegiste druivenmost, jonge nog gistende wijn mag worden aangezuurd tot maximum 1,50 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 20 milli-equivalent per liter.
  • Wijn mag slechts worden aangezuurd tot een maximum van 2,50 gram per liter uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 33.3 milli-equivalent per liter.
  • Deze behandeling moet steeds conform zijn aan de oenologische procedés zoals beschreven in Verordening (EG) Nr. 606/2009
  • De behandeling is slechts toegestaan voor druiven geoogst in Vlaanderen.

Contactgegevens

Alle schriftelijke correspondentie kan u richten aan:

Secretariaat erkenningscommissie wijn
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert-II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 24
E-mail: wijn@lv.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij:

Timo Delveaux, Sectorcoördinator
Koning Albert-II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 55 - Fax 02 552 78 71
E-mail: wijn@lv.vlaanderen.be