Europese kwaliteitssystemen

Europa zet sterk in op de kwaliteit van landbouwproducten en levensmiddelen. Kwaliteitsvolle producten versterken immers de reputatie van onze landbouw en kunnen het concurrentievermogen van de Europese landbouw verhogen.

De EU-wetgeving stelt dan ook strenge eisen aan alle in Europa geproduceerde landbouwproducten. Daarnaast bestaan er afzonderlijke kwaliteitsregelingen die aanduiden dat bepaalde producten volgens een bepaalde wijze gekweekt of geproduceerd zijn of aan specifieke kwaliteitseisen voldoen.

Binnen deze specifieke kwaliteitssystemen zijn er enerzijds de regelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, anderzijds de regelingen voor wijn en gedistilleerde dranken:

• Landbouwproducten en levensmiddelen

  • Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA)
  • Gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)

• Wijn en gedistilleerde dranken:

  • Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA)

EU-website: http://ec.europa.eu/agriculture/quality.