Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

Landbouwers die een boslandbouwsysteem – ook wel agroforestry genoemd - aanleggen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (tot maximum 80%) ontvangen voor de aanplant van hun bomen.

Wil u instappen in dit systeem dan moet u een inschrijving doen en moet deze worden goedgekeurd. Daarna kunt u de betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag via de bijkomende bestemming ‘BLS’.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in de fiche: Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (versie 06.02.2019)

Bijlagen

Zie ook: Filmpje over boslandbouwsystemen (YouTube)

Agroforestry Vlaanderen - nood aan meer informatie of gratis begeleiding?

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen zet naast onderzoek ook maximaal in op praktische begeleiding, advisering en vorming van mensen die met agroforestry aan de slag gaan.

Alle kennis en informatie wordt gebundeld in praktische fiches die beschikbaar zijn op het online kennisloket op www.agroforestryvlaanderen.be. U kan hier ook projectrapporten (zoals het rapport ‘Teelttechnische impact agroforestry’), verslagen van excursies, praktijkervaringen,… terugvinden.

Wilt u graag van start gaan met agroforestry, en wenst u meer informatie of een gratis begeleiding hierbij? Neem contact op via info@agroforestryvlaanderen.be