Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

Landbouwers die een boslandbouwsysteem – ook wel agroforestry genoemd - aanleggen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (tot maximum 80%) ontvangen voor de aanplant van hun bomen.

Wil u instappen in dit systeem dan moet u een inschrijving doen en moet deze worden goedgekeurd. Daarna kan u de betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag via de bijkomende bestemming ‘BLS’.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in de fiche: Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (versie 02.02.2017)

Bijlagen

Zie ook: Filmpje over boslandbouwsystemen (YouTube)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag